Gå videre til innhold
Bomstasjon på Tøyen
Bomstasjon på Tøyen

Pressemelding -

Økt trafikk og flere elbiler i bomringen i 2021

Som i 2020 ble trafikken i 2021 sterkt preget av koronapandemien. Antall passeringer økte fra 364,7 millioner passeringer i 2020 til 370,2 millioner passeringer 2021. Selv om det i gjennomsnitt var mer trafikk i 2021, var trafikknivået lavere enn før koronapandemien.

- 2021 ga oss 8,7 millioner færre passeringer med fossilbiler enn året før, men en økning på 14,2 millioner elbilpasseringer gjorde sitt til at vi totalt sett fikk 5,5 millioner flere passeringer enn i 2020, sier Stian Strøm Arnesen, trafikkanalytiker i Fjellinjen.

Slik var trafikken i 2021

Selv om det var mer trafikk totalt sett i 2021 enn året før, startet 2021 med betydelig mindre trafikk enn normalt. På grunn av omfattende koronatiltak var det 16-17 prosent lavere trafikk enn normalen i januar og februar 2021. Omtrent som i 2020 kom trafikken gradvis tilbake til normalen frem mot sommeren i takt med lemping på koronatiltak, men vi måtte vente helt til juni før trafikken var tilbake på nivået fra før koronapandemien.

Fra juli til november lå derimot trafikken fra 3-7 prosent over normalen, før trafikken igjen gikk ned etter at det ble innført nasjonale koronatiltak rundt månedsskiftet november/desember.

- Vi har vært gjennom nok et år hvor koronatiltak eller fravær av disse, styrer mobiliteten i samfunnet og nivået på trafikken, men det er interessant å merke seg at trafikken etter gjenåpningen i høst lå godt over normalen før koronapandemien. Det stemmer også godt med at det har vært mindre bruk av kollektivtrafikk i samme periode, sier Arnesen.

Elbilene står for økningen i trafikk

2021 bød på 14,2 millioner flere elbilpasseringen enn året før. En økning fra 83 til 97,6 millioner elbilpasseringer gir en økning i elbilandelen fra 22,9 prosent i 2020 til 26,4 prosent av alle passeringer i 2021. Fra 1. januar 2021 fikk alle elvarebiler fritak og i løpet av året har antallet passeringer med disse bilene doblet seg.

Elbilandel i Fjellinjens bomstasjoner 2017-2021

2017

2018

2019

2020

2021

10,4 %

16,9 %

21,1 %

22,9 %

26,4 %

Tall for desember

Nasjonale koronatiltak preget trafikken i desember. Etter at nasjonale koronatiltak ble innført 3. desember gikk trafikken ned med ca. 8 prosent i resten av måneden. Antall registrerte passeringer i de tre bomringene i og rundt Oslo i desember var 30,1 millioner.

Tabellen under viser en prosentvis fordeling i alle Fjellinjens bomstasjoner, med endring siste 12 måneder i prosentpoeng.

Nullutslippskjøretøy innenfor «Stor bil» og elvarebiler er skilt ut som egne kategorier. Kategorien «Stor bil» inneholder både busser og næringstransport. Blant nullutslipp for store biler er det store flertallet elbusser.

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.

Emner

Tags

Regions


Om Fjellinjen

Fjellinjens visjon er effektiv finansiering av fremtidens trafikkløsninger. Vi er en liten, teknologidrevet og kostnadseffektiv organisasjon som bidrar til økt livskvalitet for innbyggerne i Oslo og Viken. Bompenger gjør det mulig å styrke kollektivtilbudet, bygge nye sykkelveier, heve veistandarden og lage gode byrom i vårt område. Våre kjerneoppgaver er å kreve inn bompenger og sørge for finansiering av Oslopakke 3.

Hvert år registrerer vi mer enn 360 millioner passeringer i våre 83 bomstasjoner og samler vi inn ca. 3,5 milliarder bompengekroner i Oslo og Viken. I 2021 var det blant annet disse prosjektene som fikk bompenger: Fornebubanen, nytt signalsystem for T-banen i Oslo, Planlegging av nye Majorstua stasjon, oppgradering av T-bane Etterstad-Hellerud (Østensjøbanen) og oppgradering av trikk Majorstuen/Bogstadveien.

Fjellinjen har ca. 30 ansatte og holder til i Schweigaards gate 16 i Oslo sentrum. Fjellinjen AS eies av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %).

Pressekontakt

Stian Strøm Arnesen

Stian Strøm Arnesen

Pressekontakt Business Controller/Trafikkanaltyiker Trafikkanalytiker 95113895

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Byutvikling og vegprosjekter

Om Fjellinjen

Fjellinjen finansierer fremtidens trafikkløsninger i Oslo og omegn ved å kreve inn bompenger effektiv og pålitelig.

Vi registrerer omkring 32 millioner passeringer i måneden og har ansvaret for utvikling og drift av utstyr og programvare i 83 bomstasjoner i og rundt Oslo. Fjellinjen krever inn passeringsinntekt fra AutoPASS-utstedere, kunder uten AutoPASS-avtale som passerer i våre bomstasjoner og sørger for finansiering av Oslopakke 3 gjennom bompengeinntekter.

I 2020 gikk cirka 3,4 milliarder kroner til vei- og kollektivprosjekter i Oslopakke 3 fra Fjellinjens bomstasjoner. Noen av de største prosjektene som har fått penger de siste årene er E18 Bjørvikaprosjektet, E16 Sandvika-Wøyen, Rv. 22 Lillestrøm-Fetsund, Lørenbanen og Kolsåsbanen.

Fjellinjen har ca 30 ansatte og holder til i Schweigaards gate 16 i Oslo sentrum.

Fjellinjen AS eies av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %).

Fjellinjen AS
Schweigaards gate 16
0215 OSLO
Norge