Gå videre til innhold
Ny undersøkelse: 7 av 10 barn spiser fisk minst én gang i uken, men bare noen få spiser fisk i henhold til helsemyndighetenes kostråd. FOTO: Sagen/Norges sjømatråd
Ny undersøkelse: 7 av 10 barn spiser fisk minst én gang i uken, men bare noen få spiser fisk i henhold til helsemyndighetenes kostråd. FOTO: Sagen/Norges sjømatråd

Nyhet -

Siste nytt om barn og unges sjømatkonsum

Barn og unge på Vestlandet og i Midt-Norge spiser minst fisk, laks er favorittfisken og mange blir inspirert til å spise sunt på sosiale medier. Det er noen av hovedpunktene fra årets undersøkelse om barn- og unges sjømatkonsum.

Siden 2018 har Ipsos, for Norges sjømatråd, kartlagt barn og unges spisevaner når det gjelder fisk og skalldyr. Undersøkelsen er gjort i aldersgruppen 8-19 år, og resultatene er vektet på kjønn, alder og landsdel.

-Det er få undersøkelser om sjømatkonsumet i nettopp denne aldersgruppen. Resultatene fra Ipsos er derfor viktig å følge over tid for å få et bilde av hvor utviklingen går, sier Camilla Beck som er markedsdirektør i Norges sjømatråd.

Hun fremhever at det er få store endringer sammenliknet med de to siste årene, med unntak av gruppen som spiser sjømat minst tre ganger i uken slik helsemyndighetene anbefaler. Ifølge Helsedirektoratets kostråd bør man spise fisk til middag 2-3 ganger i uken, og gjerne fisk som pålegg i tillegg.

Mange spiser fisk hver uke

Årets undersøkelse viser at 72 prosent av norske barn og unge spiser fisk minst én gang i uken. Det er en svak økning fra i fjor da andelen lå på 70 prosent. I gruppen som spiser fisk i henhold til anbefalingene har imidlertid andelen sunket fra 20 prosent til 14 prosent.

-Det er bra at over 7 av 10 spiser fisk minst én gang per uke, men at bare 14 prosent spiser fisk i henhold til kostrådene er en bekymringsfull utvikling. Vi jobber målrettet med å snu trenden og inspirere til økt sjømatkonsum. De unge er en spesielt viktig målgruppe, og undersøkelsen fra Ipsos gir oss en god pekepinn på hvordan vi kan nå ungdommen på deres premisser, sier Camilla Beck.

Nytt for årets undersøkelse er spørsmål om bærekraft og sosiale medier, nettopp for å få kunnskap om barn og unges spise- og medievaner. På spørsmål om barn og unge blir inspirert til å spise sunn mat gjennom sosiale medier eller videostrømmetjenester svarer 2 av 5 «ja». Andelen er størst hos jenter og de over 16 år.

På spørsmål om bærekraft sier nesten halvparten av de mellom 8 og 19 år at det er viktig å spise mat som er bærekraftig. I tillegg anser over 3 av 5 fisk og sjømat som bærekraftig mat. Likevel svarer nesten like mange at de ikke vet hva bærekraftig mat innebærer.

-Funnene fra undersøkelsen gir oss bedre kunnskap om hvordan vi skal nå de yngste med våre budskap. Bærekraft for eksempel, er et stort og uoversiktlig tema for de fleste. At så få ikke vet hva bærekraftig mat er gir oss en indikasjon på at dette er et tema vi i næringen bør sette større fokus på. Samtidig kan barns bruk av sosiale medier si oss mye om hvor de enklest kan nås. Til sammen gir dette oss gode redskap i jobben med å knekke koden på hvordan vi når frem med budskapene til den unge målgruppen.

Vestlandet og Midt-Norge på bunnen

Årets undersøkelse viser også at det er barn og unge på Vestlandet og i Midt-Norge som spiser minst fisk. Bare åtte prosent av barn og unge i Midt-Norge sier de spiser fisk minst tre ganger i uken, mens tallet for Vestlandet er ti prosent. Andelen har i tillegg sunket fra henholdsvis 19 og 20 prosent i 2020.

-Ser vi på gruppen som spiser fisk minst 1-2 ganger i uken eller oftere, så er tendensen den samme- også her havner barn og unge fra vestre og midtre deler av Norge nederst på skalaen, forteller Camilla Beck i Sjømatrådet.

På toppen for sjømatkonsumet ligger Oslo-barn og barn fra Nord-Norge. I Oslo sier 26 prosent at de spiser fisk minst tre ganger i uken, og i Nord-Norge svarer 25 prosent det samme. For Nord-Norges del er det en god oppgang fra 18 prosent året før.

Laks er favoritt

Når 8- 19- åringene blir spurt om hva som er favorittretten innen sjømatkategorien så er laksen den klare vinneren: 32 prosent foretrekker laks når de skal velge mellom ulike sjømatretter. På en delt andreplass med torsken, kommer sushi: 14 prosent av de spurte velger sushi eller ulike torskeretter som sin favoritt.

I Oslo er det hele 28 prosent av de unge som foretrekker sushi. Andelen er også høyest hos de eldste jentene, og i familier der foreldrene har høy utdannelse og høy lønn.

Også fiskepinner, fiskegrateng og fiskekaker er populære fiskeretter blant barn og unge. Det er særlig de yngste barna mellom 8 og 11 år som velger seg denne typen bearbeidede fiskeprodukter.

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Camilla Beck

Camilla Beck

Direktør, markedsføring +47 93225197
Christina Neumann

Christina Neumann

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver, Norges sjømatråd 92491591

Relatert innhold

Godfisk

Godfisk er Sjømatrådets merkevare og avsender rettet mot forbrukere i Norge. Godfisk skal gi deg og din familie inspirasjon og kunnskap om sjømat og bidra til at det blir enklere å velge fisk og skalldyr oftere.

Godfisk
Stortorget 1
9008 Tromsø
Norge