Gå videre til innhold

Pressemelding -

Norske arbeidsgivere vil rekruttere flere

Norske arbeidsgivere gir positive signaler til arbeidssøkende i andre kvartal av 2012, og sier de forventer at bemanningen vil stige. I Manpowers arbeidsmarkedsbarometer rapporterer alle fem regioner og ni bransjegrupper om økning i bemanningen. Det er dermed sterke forventninger til oppbemanning i Norge sammenlignet med resten av Europa.

Arbeidsgivere i hele Norge er optimistiske i forhold til forventet oppbemanning, og mange planlegger å øke staben i andre kvartal i år. 12 prosent planlegger å øke antall ansatte, mens 4 prosent har planer om å redusere staben. Sesongjustert er den forventede nettobemanning på 11 prosent.

At optimismen nå råder blant norske arbeidsgivere er spesielt interessant fordi stemningen var mer forsiktig forrige kvartal.

- Etter at forrige kvartals undersøkelse viste tegn til større forsiktighet blant norske arbeidsgivere, har vi fulgt utviklingen tett. Vi ser nå at forventet oppbemanning styrkes både sammenlignet med forrige kvartal og i forhold til i fjor, med henholdsvis 2 og 5 prosentpoeng, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

ManpowerGroup gjennomfører sitt arbeidsmarkedsbarometer før inngangen til hvert kvartal for å analysere rekrutteringstrender verden over. I Norge er 751 arbeidsgivere i ni ulike sektorer og fem regioner over hele landet spurt om sitt syn på nettobemanning ved deres kontor i andre kvartal av 2012.

- Prognosene stemmer godt
Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Swedbank First Securities, er blant dem som etterspør arbeidsmarkedsbarometeret hvert kvartal.

– Dette er en av de faste undersøkelsene jeg benytter for å danne meg et best mulig bilde av situasjonen. Jeg har fulgt Manpowers arbeidsmarkedsundersøkelse over tid og ser at det er godt samsvar mellom denne og andre undersøkelser. Vi ser også at prognosene stemmer godt når fasit foreligger, sier Andreassen.

– Tallene fra arbeidsmarkedsbarometeret bekrefter en positiv tendens, men jeg hadde faktisk regnet med at bedriftene ville signalisere en raskere vekst i bemanningen i Norge, sier han.

Positive signal
Arbeidsgivere i alle ni industrisektorer rapporterer om planlagt økning i antall ansatte i andre kvartal av 2012. Det er arbeidsgiverne i salg, restaurant og hotellbransjen, samt bygg- og anleggssektoren, som er mest optimistiske, med forventet økning i nettobemanning på henholdsvis 20 og 19 prosent. Gruve- og bergindustrien rapporterer om stabile forventinger om 17 prosent økning i netto oppbemanning, mens arbeidsgivere innen finans, forsikring, eiendom og forretningstjenester forventer en økning på 15 prosent. Stabil vekst forventes også i energisektoren, hvor netto forventet oppbemanning er 13 prosent, mens arbeidsgivere i fabrikkindustrien er noe mer forsiktige, med forventninger på 10 prosent.

Rekrutteringsplaner øker
Arbeidsgivere i samtlige av de fem regionene forventer økning i arbeidsstokken over de neste tre månedene. De sterkeste signalene kommer i Stor-Oslo, med en forventet netto oppbemanning på 14 prosent. Arbeidsgivere i Midt-Norge forventer også god økning i antall ansatte - nå 11 prosent - mens øst, nord og sørvestlige regioner rapporterer om forventet netto oppbemanning opp 8 prosent.

- Sammenlignet med forrige år ser vi nå at forventningen om oppbemanning blir sterkere i alle fem regionene. Med sesongjusterte tall ser vi også at arbeidsgivere forventer en økning i antall ansatte for samtlige av disse regionene i neste kvartal. Som i tidligere undersøkelser er den mest signifikante og stabile forbedringen i Stor-Oslo, sier Brath.

Hun påpeker at rekrutteringsplanene i Nord-Norge også ser mer og mer positive ut.

- Resultatene fra dette kvartalets undersøkelse er gode nyheter for norske arbeidssøkere. Vi håper arbeidsgivernes optimisme blir til faktiske økninger i oppbemanning, og tror vi vil fortsette å se stadig vekst i rekrutteringen gjennom 2012, sier Brath.

Related links

Emner

Tags


Om ManpowerGroup

ManpowerGroup™ er verdensledende i å finne riktig bemanningsløsning, basert på menneskers potensiale og bedrifters ambisjoner. På denne måten skaper vi ”Innovative Workforce Solutions”.

ManpowerGroup hjelper både små og store bedrifter i alle bransjer under  varemerkene: ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower og Right Management.

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forståelse og lokal kompetanse, øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag årlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og 11 000 medarbeidere knyttet til oss.

Pressekontakt

Sven Fossum

Sven Fossum

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 93024314