Gå videre til innhold
Kari Kjønaas Kjos (FrP) Foto: Tonje Hurum
Kari Kjønaas Kjos (FrP) Foto: Tonje Hurum

Pressemelding -

Frps Kari Kjønaas Kjos med klar tale om mva-saken

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (FrP) reagerer på regjeringens behandling av merverdiavgift-saken om alternativ behandling. Hun sier at FrP støtter kampen mot de useriøse aktørene, men ikke på bekostning av de seriøse og alle de menneskene som allerede i dag bruker mye penger på å få den hjelpen som de mener er best for seg.

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2021 prioriterer å redusere avgifter som rammer de som har minst, og næringslivet. I budsjettdokumentet deres omtales også forslaget fra regjeringen om innføring av merverdiavgift på alternativ behandling. De skriver blant annet:

«Mange nordmenn bruker alternativ helsebehandling og opplever at det gir dem bedre livskvalitet. Samtidig er det stort sprik i kvalitet og kompetanse innenfor denne bransjen. Vi foreslår derfor at det gjennomføres en grundig gjennomgang av registeret for alternativ behandling dersom det skal videreføres».

Og videre:

«Fremskrittspartiet ønsker å opprettholde fritaket for merverdiavgift på alternativ behandling inntil regjeringen har gjennomført en grundigere utredning og konsekvensanalyse.»

Problematisk

Stortingsrepresentant og medlem i Helse- og omsorgskomiteen Kari Kjønaas Kjos (FrP) mener regjeringen har forhastet en sak som krever en vesentlig større utredning enn det Finansdepartementet har presentert i forbindelse med statsbudsjettet. I et intervju deler hun sine tanker med NNH.

Hva mener du om at Finansdepartementet sendte saken ut på høring midt i sommerferien med høringsfrist 3. august?

- Det er åpenbart for alle at det er problematisk. Vanligvis når høringer sendes ut i ferietid, setter man en god høringsfrist, slik at man sikrer at berørte parter faktisk blir hørt. I lys av den pandemien vi står i nå, er det ekstra viktig å ikke forhaste seg.

Registerordningen

Du har en solid erfaring som helsepolitiker. Hva er ditt råd til regjeringspartiene, og spesielt til Høyre, i denne saken?

- Mitt råd er det samme som jeg har kommunisert med helseministeren gjennom mange år nå. Registerordningen skulle være med på å ivareta pasientvernet og forbrukerrettigheter. FrP har de siste årene pekt på at registeret kan oppfattes som et kvalitetsstempel ovenfor brukerne, noe som ikke alltid er tilfelle. Under behandlinger oppført i dette registeret, kan man finne behandlingsmetoder som krever alt fra kortere helgekurs til mange års studier. FrP har ønsket fokus på en opprydding av denne problemstillingen.

Avlaster helsetjenesten

Fremskrittspartiet sitter for tiden i budsjettforhandlinger med regjeringen. Hva er viktig for deg og FrP å formidle i forhandlingene for å få regjeringen til å snu i saken?

- Alternativ medisin handler om mange viktige aktører, som en stor del av befolkningen benytter seg av. FrP støtter gjerne kampen mot de useriøse, men ikke på bekostning av de seriøse og alle de menneskene som allerede i dag bruker mye penger på å få den hjelpen som de mener er best for seg. Ved å bruke disse tjenestene, avlastes helsetjenesten, noe som er ekstra viktig i disse dager. Vi går inn i forhandlingene med alle våre prioriteringer, og de er alle viktige for oss. Erfaringer har vist oss at det er lettere å få gjennomslag for ting som et eller flere av regjeringspartiene også er opptatt av, fordi vi da får litt drahjelp. Siden det er åpenbart at vi ikke får gjennomslag for alle våre ønsker, kan jeg ikke love noe. Men ingen skal være i tvil om at vi ikke gjør alt vi kan også i denne saken.

NNH takker

NNH har gjennom de siste årene hatt flere møter med stortingsrepresentanter i FrP og gitt innspill om hvordan en så viktig helsesak kan løses på en måte som tjener pasientsikkerheten og terapeutyrket. NNHs generalsekretær Lidia I. Myhre er takknemlig for at Kari Kjønaas Kjos og FrP bruker et tydelig språk i denne saken.

- Vi opplever at våre synspunkter har blitt tatt på alvor hos Fremskrittspartiet. Når det viktige budskapet fra Kari Kjønaas Kjos ikke ser ut til å ha fått gehør hos helse- og omsorgsministeren og Høyre, håper jeg at KrF og Venstre vil vise politisk klokskap og gi FrP den drahjelpen de trenger i denne saken. Dette vil både pasientene og fagmiljøene innen komplementær og alternativ medisin sette pris på, sier Myhre.

Emner

Kategorier


Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Pressekontakt

Lidia Ivanova Myhre

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840
John Petter Lindeland

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert innhold

Med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet siden 1994

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.