Gå videre til innhold
Terapeutorganisasjoner tar avstand fra drapstrusler mot stortingsrepresentant

Pressemelding -

Terapeutorganisasjoner tar avstand fra drapstrusler mot stortingsrepresentant

Gjennom oppslag på NRK sin nettside, er vi informert om at stortingsrepresentant Sveinung Stensland og hans familie er blitt drapstruet i anledning regjeringen sitt vedtak om merverdiavgift på alternativ behandling.

Undertegnede organisasjoner har brukt våre demokratiske rettigheter til å bekjempe dette vedtaket. At andre aktører, som vi hverken kjenner eller har kontakt med, har brukt trusler som setter andre sine liv i fare - er totalt uakseptabelt! Vi tar på det sterkeste avstand fra slike holdninger og praksis, og mener at de ikke hører hjemme i vårt norske demokrati.

Vi kommer til å fortsette arbeidet med å få omgjort dette vedtaket gjennom et saklig ordskifte og i god dialog med de politiske partiene på Stortinget som utgjorde flertallet om videre utredning i saken.

Emner

Kategorier


Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Pressekontakt

Lidia Ivanova Myhre

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840
John Petter Lindeland

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert innhold

Med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet siden 1994

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.