Pressemelding -

Terapeutorganisasjoner tar avstand fra drapstrusler mot stortingsrepresentant

Gjennom oppslag på NRK sin nettside, er vi informert om at stortingsrepresentant Sveinung Stensland og hans familie er blitt drapstruet i anledning regjeringen sitt vedtak om merverdiavgift på alternativ behandling.

Undertegnede organisasjoner har brukt våre demokratiske rettigheter til å bekjempe dette vedtaket. At andre aktører, som vi hverken kjenner eller har kontakt med, har brukt trusler som setter andre sine liv i fare - er totalt uakseptabelt! Vi tar på det sterkeste avstand fra slike holdninger og praksis, og mener at de ikke hører hjemme i vårt norske demokrati.

Vi kommer til å fortsette arbeidet med å få omgjort dette vedtaket gjennom et saklig ordskifte og i god dialog med de politiske partiene på Stortinget som utgjorde flertallet om videre utredning i saken.

Emner

  • Helseorganisasjoner

Kategorier

  • politikk
  • alternativ behandling

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Kontakter

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert innhold