Gå direkt till innehåll
AbbVie lanserar hemsida som stöd till den som lever med atopisk dermatit (AD)

Pressmeddelande -

AbbVie lanserar hemsida som stöd till den som lever med atopisk dermatit (AD)

En färsk rapport från patientorganisationen Atopikerna pekar på att vården av atopisk dermatit (AD) är bristfällig, trots stort lidande och stora samhällskostnader som sjukdomen medför.1 En bättre vård innebär bland annat att man som patient känner sig delaktig men att förbereda sig, känna till sina rättigheter och veta vad man ska fråga under ett läkarbesök är inte alltid enkelt. Med detta som utgångspunkt har vi skapat en webbplattform, atopiskdermatit.se, där atopiker kan hitta information och verktyg för en bättre dialog med sin vårdgivare och få det stöd de behöver.

Runt en miljon personer är drabbade av atopisk dermatit (AD) i Sverige, en folksjukdom som av WHO klassas som den hudsjukdom med störst sjukdomsbörda.2Idag vet man att AD, den vanligaste formen av eksem, är en komplex sjukdom som involverar mer än bara huden. Immunsystemet och genetiska faktorer samverkar med miljöfaktorer vid uppkomsten av sjukdomen. Många patienter får stor negativ inverkan på livskvaliteten, till exempel genom sömnbrist, ångest eller depression.

– Vårt mål är att förbättra livet för människor som påverkas av sin sjukdom, vilket vi har som ledstjärna när vi forskar och utvecklar nya behandlingar inom en rad olika sjukdomar. Vi tror dock att det finns ytterligare ett sätt för oss att bidra till ett bättre liv för de som lever med atopisk dermatit och det är genom att skapa resurser som kan inspirera till ökad patientdelaktighet och medskapande i vården. Vår förhoppning med den nya patientsidan atopiskdermatit.se är att åstadkomma just detta, säger Linn Mandahl, vd för AbbVie Skandinavien.

På hemsidan finns matnyttig information om sjukdomen men också tre enkla digitala verktyg som är till för att personer med AD ska kunna känna sig mer förberedda inför sitt läkarbesök och därmed mer delaktiga i sin vård och behandling. Första verktyget hjälper atopiker att skatta sjukdomens påverkan på livet, med hjälp av nästa får man stöd att definiera sina mål och sista verktyget fokuserar på förberedelse inför läkarbesöket. Alla tre delar fylls i digitalt direkt på hemsidan där man har möjlighet att spara sammanställningen efter varje steg men också skriva ut dessa och ta med dem till sin läkare. Hemsidan vänder sig främst till den som lider av atopisk dermatit, men också till närstående och vårdpersonal.

Varje atopiker har unik kunskap om sig själv och sina behov, förväntningar och resurser, men detta behöver lyftas och synliggöras i mötet med vården för att möjliggöra en delaktighet från patientens sida. Att känna sig sedd, hörd och respekterad är en förutsättning för trygghet och delaktighet i vården.

Om atopisk dermatit (atopiskt eksem)

Atopisk dermatit (AD) är en kronisk, inflammatorisk hudsjukdom som går i skov med återkommande episoder av kliande eksem som ger upphov till hudsprickor och hudsmärta. Sjukdomen beräknas drabba uppskattningsvis 25 procent av ungdomar och 10 procent av vuxna under någon period av deras liv. Omfattningen av symptom utgör en betydande fysisk, psykisk och ekonomisk börda för de personer som är drabbade av sjukdomen.

Besök patientsidan på www.atopiskdermatit.se

Läs Atopikernas rapport i sin helhet på www.atopikerna.se

Referenser:

1. Rapport: Atopisk eksem – Sveriges gömda och glömda folksjukdom, 2022 www.atopikerna.se
2.The global burden of atopic dermatitis: lessons from the Global Burden of Disease Study 1990-2017, Laughter et al, Brittish Journal of Dermatology 2021; 184: 304-309

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier


  Om AbbVie

  AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige,och Twitter @abbvie_se.

  Kontakter

  Elena Karpilovski

  Elena Karpilovski

  Presskontakt External Affairs Manager Immunologi, Hudsjukdomar, Mag-och tarmsjukdomar, Reumatiska sjukdomar +46 730 395 373

  AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

  AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X (tidigare Twitter) @abbvie_se.

  AbbVie

  Hemvärnsgatan 9
  171 29 Solna
  Sweden