Gå direkt till innehåll
Nya analyser presenterade vid den årliga EADV-kongressen utvärderar graden av klinisk, psykosocial och ekonomisk börda hos patienter med atopisk dermatit

Pressmeddelande -

Nya analyser presenterade vid den årliga EADV-kongressen utvärderar graden av klinisk, psykosocial och ekonomisk börda hos patienter med atopisk dermatit

  • MEASURE-AD var en observationsstudie som inkluderade patienter med måttlig till svår atopisk dermatit. Studien genomfördes i 28 länder, med syfte att utvärdera den multidimensionella sjukdomsbördan som patienter med diagnostiserad atopisk dermatit lever med1-3
  • Ytterligare data visade att en mindre svår sjukdom och högre livskvalitet hade ett positivt samband med lägre klinisk börda och arbetsnedsättning1
  • Atopisk dermatit (AD, även kallat atopiskt eksem) drabbar upp till 10 procent av vuxna och 25 procent av barn världen över och ger upphov till betydande fysiska, psykologiska och ekonomiska konsekvenser4-7

En analys från AbbVies treåriga observationsstudie, MEASURE-AD, genomförd i 28 länder, visade att graden av klinisk, psykosocial och ekonomisk börda var högre hos personer med måttlig till svår atopisk dermatit som inte får systemisk behandling jämfört med dem som får systemisk behandling.1 En separat analys från MEASURE-AD visade att högre livskvalitet, uppmätt enligt Dermatology Life Quality Index (DLQI), likaså lägre svårighetsgrad av sjukdomen vad associerade med lägre klinisk börda samt arbetsnedsättning.2 Resultaten av dessa delanalyser presenterades nyligen vid den årliga europeiska dermatologikongressen (EADV) i Milano.

Fullständigt globalt pressmeddelande, inklusive referenser återfinns här.

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige,och Twitter @abbvie_se.

Kontakter

Elena Karpilovski

Elena Karpilovski

Presskontakt External Affairs Manager Immunologi, Hudsjukdomar, Mag-och tarmsjukdomar, Reumatiska sjukdomar +46 730 395 373

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X (tidigare Twitter) @abbvie_se.

AbbVie

Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden