Gå direkt till innehåll
Uppmärksamma Internationella IBD-dagen  – AbbVie nylanserar hemsida som stöd till de som lever med IBD

Pressmeddelande -

Uppmärksamma Internationella IBD-dagen – AbbVie nylanserar hemsida som stöd till de som lever med IBD

Den 19 maj, uppmärksammas Internationella IBD-dagen världen över för att öka kunskapen om inflammatoriska tarmsjukdomar samt hylla alla de som kämpar med sin sjukdom. Att förbereda sig, känna till sina rättigheter och veta vad man ska fråga efter under ett vårdbesök är inte alltid enkelt. De flesta har många funderingar och drömmer om att bli fri från sina symtom men vet inte hur vägen dit kan se ut. Vår hemsida AlltomIBD.se erbjuder allmän information om IBD samt konkreta tips på hur man som patient kan bli mer delaktig i mötet med vården och göra sin röst hörd.

Närmare en procent av Sveriges befolkning lever med en inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), i första hand ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Att leva med en kronisk sjukdom som IBD har stor påverkan på livet. En rapport från Mag- och tarmförbundet pekar på att det finns en stark önskan hos de drabbade om att bli sedd och förstådd, inte minst inom vården.* Varje patient har unik kunskap om sig själv och sina behov, förväntningar och resurser, men detta behöver lyftas och synliggöras i mötet med vården för att möjliggöra en delaktighet från patientens sida.

På vår nylanserade patientsida AlltomIBD.se har vi samlat och kontinuerligt fyller på med värdefulla tips, information och annat intressant om inflammatoriska tarmsjukdomar som är utanför den medicinska expertisen. Man kan exempelvis ta del av en samtalsguide som är tänkt att fungera som stöd inför och under vårdbesöket. Det är viktigt att tala med sin läkare och resten av vårdteamet om sina behov, funderingar och att gemensamt sätta upp behandlingsmål. Hemsidan har dessutom fått ett helt nytt avsnitt om slemhinneläkning, som är ett centralt mål idag vid behandling av IBD.

Att känna sig sedd, hörd och respekterad är en förutsättning för trygghet och delaktighet i vården. Dags att prata IBD!

Om IBD

IBD (Inflammatory Bowel Disease) är ett samlingsnamn för ett flertal inflammatoriska tillstånd i mag- och tarmkanalen, de vanligaste är ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Vid IBD angriper kroppens immunförsvar den egna tarmslemhinnan vilket orsakar en kronisk inflammation Vanligtvis drabbas man i åldrarna mellan 15-40 och sjukdomarna är lika vanliga hos både män och kvinnor. Samsjuklighet vid inflammatorisk tarmsjukdom innebär dels att patienten kan vara drabbad av flera av varandra oberoende sjukdomar, men även att den inflammatoriska tarmsjukdomen ger symtom i andra organ än tarmen, såsom på lederna och på huden. Även om IBD inte kan botas så kan man ofta med en snabb diagnos och en lämplig behandling leva ett bra liv.

*Referens: Mag- och tarmförbundet. Efterlysning: Livskvalité trots IBD. En rapport om att leva med IBD. Finns här.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige,och Twitter @abbvie_se.

Kontakter

Elena Karpilovski

Elena Karpilovski

Presskontakt External Affairs Manager Immunologi, Hudsjukdomar, Mag-och tarmsjukdomar, Reumatiska sjukdomar +46 730 395 373

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X (tidigare Twitter) @abbvie_se.

AbbVie

Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden