Gå direkt till innehåll
Venclyxto (venetoclax) fortsätter visa bibehållen progressionsfri överlevnad för personer med  kronisk lymfatisk leukemi

Pressmeddelande -

Venclyxto (venetoclax) fortsätter visa bibehållen progressionsfri överlevnad för personer med kronisk lymfatisk leukemi

  • Långtidsdata från två studier visar bibehållen effekt och säkerhet med tidsbestämd kombinationsbehandling med venetoklax i flera behandlingslinjer vid kronisk lymfatisk leukemi, KLL
  • Sex års uppföljningsdata från fas III-studien CLL 14 visar bibehållen progressionsfri överlevnad, PFS, vid behandling med venetoklax i kombination med obinutuzumab jämfört med klorambucil och obinutuzumab hos tidigare obehandlade KLL-patienter med samsjuklighet
  • Finala sju års uppföljningsdata från fas III-studien, MURANO, visar bibehållen progressionsfri överlevnad, PFS, och total överlevnad, OS, vid behandling med venetoklax i kombination med rituximab jämfört med bendamustin och rituximab hos KLL-patienter som fått återfall eller inte svarat på tidigare behandling
  • Venetoklax i en tidsbestämd kombinationsbehandling med obinutuzumab under ett år för tidigare obehandlade KLL-patienter och i kombination med rituximab under två år för KLL-patienter som fått återfall eller inte svarat på tidigare behandling ingår i högkostnadsskyddet och är rekommenderat i vårdprogrammet för KLL

AbbVie meddelar nya långtidsdata som visar bibehållen effekt och säkerhet med tidsbestämd kombinationsbehandling med venetoklax för tidigare obehandlade KLL-patienter med samsjuklighet samt KLL-patienter som fått återfall eller inte svarat på tidigare behandling. Datan presenterades nyligen på den årliga hematologikongressen, EHA (European Hematology Association Congress) i Frankfurt, Tyskland.

CLL14 – sex års uppföljningsdata

Tidigare obehandlade KLL-patienter med samsjuklighet fick förbättrad progressionsfri överlevnad, PFS, (95% Konfidensintervall (CI) 0.31-0.52; Hazard Ratio (HR) 0.40) och högre andel nådde uMRD (undetectable minimal residual disease – icke-mätbar sjukdom) när de fick en tidsbestämd kombinationsbehandling med venetoklax och obinutuzumab under ett år jämfört med de som fick behandling med klorambucil och obinutuzumab (53.1% vs 21.7%).

Datan visar även signifikant förbättrad TTNT (time to next treatment) med venetoklax i kombination med obinutuzumab 65,2 procent (95% CI 0.33-0.58; HR 0.44) jämfört med klorambucil och obinutuzumab 37,1 procent.1 Skillnaderna i PFS och TTNT mellan den venetoklaxbaserade behandlingen jämfört med kemoimmunterapi återfinns i alla patientgrupperna inklusive högriskpatienterna. Ingen ny säkerhetsdata observerades.

– Dessa resultat visar att patienter kan erhålla sjukdomskontroll över lång tid, fem år efter avslutad behandling, säger Othman Al-Sawaf, M.D., hematolog vid Kölns universitetssjukhus, Tyskland, medlem i tyska KLL-gruppen och prövare i CLL14-studien. Datan bekräftar fördelarna med tidsbestämd behandling med venetoklax och obinutuzumab för tidigare obehandlade KLL-patienter med samsjuklighet.

MURANO – finala sju års uppföljningsdata

KLL-patienter som fått återfall eller inte svarat på tidigare behandling fick efter sju års medianuppföljning en signifikant längre median progressionsfri överlevnad, PFS, 54,7 månader (95% CI 52.3, 59.9) vid en tidsbestämd behandling med venetoklax i kombination med rituximab under två år jämfört med 17,0 månader (95% CI 15.5, 21.7; HR 0.23) för bendamustin i kombination med rituximab.2

Total överlevnad, OS, vid sjuårsuppföljningen var 69,6 procent (95% CI 62.8, 76.5) för behandling med venetoklax i kombination med rituximab jämfört med 51 procent (95% CI 43.3, 58.7) för kemoimmunterapin (HR 0.53).2 De flesta av patienterna som genomgått hela tvåårsbehandlingen med venetoklax och rituximab (70,3 %) nådde även uMRD i slutet av sin behandling. Dessa patienter uppnådde även förbättrad PFS och OS jämfört med patienterna som fortsatt hade mätbar MRD (29.7%). Ingen ny säkerhetsdata observerades.

Fullständigt globalt pressmeddelande, inklusive referenser återfinns här.

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige,och Twitter @abbvie_se.

Kontakter

Birgitta Björnek

Birgitta Björnek

Presskontakt External Affairs Manager Onkologi, neurologi och infektionssjukdomar +46706308793

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X (tidigare Twitter) @abbvie_se.

AbbVie

Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden