Pressmeddelande -

Arwidsro föreslår ny styrelse i Oasmia

Arwidsro och Per Arwidsson (nedan Arwidsro) är sedan hösten 2016 storägare i Oasmia Pharmaceutical och sedan drygt ett år huvudägare. Arwidsro föreslog inför den tidigare extra bolagsstämman en ny styrelse i Oasmia. Oasmia ställde olovligen in den extra bolagsstämman då Oasmia felaktigt påstod att styrelseförslaget inte uppfyllde kraven enligt Nasdaqs regelverk. Nasdaq bad Arwidsro lämna information om de föreslagna ledamöterna vilka Oasmia även yttrade sig över. Nasdaq fann, efter genomgång av materialet, att den föreslagna styrelsen uppfyllde de krav som framgår av punkt 2.4.1 i Regelverket för Emittenter men ansåg att den bör utökas. Nasdaqs bedömning av styrelseförslaget tillställdes både Oasmia och Arwidsro den 15 februari 2019.

I detta förslag till den extra stämman 19 mars har därför Arwidsros förslag förstärks med Gunilla Öhman, som kommer tillföra spetskompetens inom kommunikation och informationsgivning. Arwidsro anser att det i Oasmia behövs en ny styrelse med kompetens och integritet som kan transformera bolaget från ett forskningsintensivt bolag till ett kommersiellt framgångsrikt life-science bolag.

Till nya styrelsemedlemmar föreslås Jörgen Olsson, Sven Rohmann, Peter Zonabend och Gunilla Öhman (se nedan).

För att ytterligare förstärka kommersialiseringen av Oasmias forskning föreslår Arwidsro att ett Advisory Board med relevant kompetens för den internationella onkologimarknaden tillsätts. Ett antal seniora personer från industrin har kontaktats och dessa har bekräftat sitt intresse förutsatt att den nya styrelsen blir vald.

Arwidsro är av uppfattningen att Oasmias styrelse vid upprepade tillfällen brutit mot aktiebolagslagen, ingångna avtal och börsens regler för informationsgivning. Arwidsro vill även säkerställa likabehandling av samtliga aktieägare. Även ur denna aspekt är Arwidsros förtroende för den nuvarande styrelsen förbrukat. Därför har Arwidsro begärt att styrelsen ska kalla till extra bolagsstämma. Stämman kommer att hållas den 19 mars 2019.

Till ny styrelse föreslår Arwidsro:

Jörgen Olsson

Entreprenör och rådgivare

Utbildning: Ekonomexamen, Luleå Universitet

Född: 1961

Tidigare erfarenhet: VD och koncernchef för Hoist Finance 2012-2018, Chef för Corporate Banking på Kaupthing Bank Sverige, ledande befattningar inom SEB/Enskilda Corporate och finanschef på Elekta

Övriga uppdrag: ledamot av styrelsen i Hoist Finance sedan 2010

Jörgen Olsson föreslås utses till styrelseordförande.

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav i Oasmia: -


Sven Rohmann

Rådgivare och Chief Business Development Officer till Oryx GmbH (translational medicine) och Center för Molekulär Medicin, KI och TCER AB

Utbildning: MD Johannes Gutenberg Universitet, PhD Erasmus Universitet och MBA European Business School och Kellogg’s Universitet

Född: 1962

Tidigare erfarenhet: CMO för Immudyne Inc, CEO för Adiuvo Investments S.A., General Manager Europe för healthcare venture fund Burrill & Co, Vice President Biotec Pharmacon ASA, venture capital fund manager för Novartis Pharma AG, Managing Partner för Nextech Venture, Schweiz, CEO för BioVision AG, CEO för Ganymed Pharmaceuticals AG, och globalt ansvarig för onkologi för Merck Serono

Valda styrelseuppdrag: Ordförande för Helix Biopharma Corp., ImVision GmbH & Inc

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav i Oasmia: -


Peter Zonabend

VD för Arwidsro

Utbildning: Ek. kand, jur. kand. LL.M, EMLE

Född: 1980

Tidigare erfarenhet: VD för Victoria Investments Holding Ltd, 2010-2017, Advokatfirman Fylgia, Advokatfirman Björn Rosengren

Valda styrelseuppdrag: Hövding Sverige AB, HQ AB

Övriga pågående uppdrag: Styrelseuppdrag inom Arwidsro

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt ej oberoende till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav i Oasmia: 0 aktier, förvaltar enligt fullmakt anhörigs innehav om 79 917 aktier

Konvertibelinnehav i Oasmia: 1 konvertibel av serie 2018:2 vilken kan konverteras till 129 870 aktier.


Gunilla Öhman

Rådgivare och kommunikations- och IR-konsult

Utbildning: civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Född: 1959

Tidigare erfarenhet: Kommunikationsdirektör SEB-koncernen, Riksbanken och Bankstödsnämnden. Innan dess Swedish Match i 8 år och ekonomijournalist på Veckans Affärer och SVT. Konsult sedan 15 år. IR-chef för bolag som börsnoterats, senast NCAB.

Styrelseuppdrag i Hoist Finance från 2014, tidigare i Proffice 9 år, HMS Networks 5 år, SJ 5 år, AMF Fonder 9 år, Oatly 5 år. Deltagande och ledande av Revisionsutskott i flera av dem.

Övriga pågående uppdrag: IR-chef i NCAB samt Interim IR-chef i Elekta.

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav i Oasmia: -

För ytterligare information kontakta Peter Zonabend 070 496 32 78 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • oasmia
  • styrelse
  • arwidsro

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. VI SKAPAR BESTÅENDE LIVSMILJÖER. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i den framtid som vi värnar om.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se helheten och drivs av att ta fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 

Kontakter

Peter Zonabend

Presskontakt VD 070 496 32 78

Relaterat innehåll