Pressmeddelande -

​Arwidsro vidhåller rätten att få sitt förslag till ny styrelse prövat av extra bolagsstämma. Oasmias beslut att ställa in extra bolagsstämman den 25 januari utgör ytterligare en överträdelse av aktiebolagslagen.

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) har idag meddelat att styrelsen har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman den 25 januari 2019 som styrelsen, på begäran av Arwidsro, kallat till. I pressmeddelandet anger styrelsen att bakgrunden till begäran om kallelse till bolagsstämma rör en tvist om 23.2m teckningsoptioner. Detta är felaktigt.

Anledningen till att Arwidsro har begärt att det kallas till extra bolagsstämma – vilket framgått av efterföljande pressmeddelanden - är att Arwidsro anser att den nuvarande styrelsen vid upprepade tillfällen har brutit mot aktiebolagslagen, ingångna avtal och börsens regler för informationsgivning. Dagens pressmeddelande visar återigen prov på just detta.

Oasmia är enligt aktiebolagslagen skyldig att kalla till extra bolagsstämma på begäran av aktieägare som innehar minst 10 procent av aktierna i bolaget. Att styrelsen nu ställer in den extra bolagsstämman är därför i strid med minoritetsskyddsreglerna i aktiebolagslagen. Oasmias agerande visar ännu en gång att nuvarande styrelse inte är lämplig att leda ett börsnoterat bolag. Behovet av en extra bolagsstämma där Arwidsro får lägga fram sitt förslag till ny styrelse föreligger fortfarande.

Arwidsro kommer därför begära att Bolagsverket omgående kallar till en ny extra bolagsstämma.

”Det är anmärkningsvärt att ett börsnoterat bolag så flagrant struntar i gällande regelverk. Detta innebär olyckligtvis en fördröjning, men Arwidsro fortsätter verka för att det tillsätts en oberoende styrelse som kan arbeta för alla aktieägares bästa och se till att Oasmia blir ett framgångsrikt företag. Arwidsro får samtidigt tacka för det förtroende vi har fått från ett stort antal aktieägare som har valt att ge oss fullmakt att företräda dem vid stämman. Vi hoppas att de kommer göra så även vid den stämma vi nu tvingas kalla till på nytt, säger Peter Zonabend, VD i Arwidsro.”

För ytterligare information kontakta Peter Zonabend 070 496 32 78 

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • styrelse
  • oasmia
  • arwidsro

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. VI SKAPAR BESTÅENDE LIVSMILJÖER. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i den framtid som vi värnar om.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se helheten och drivs av att ta fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 

Presskontakt

Peter Zonabend

Presskontakt VD 070 496 32 78

Relaterat innehåll