Gå direkt till innehåll

Ämnen: Medicin

New England Journal of Medicine publicerar Astellas resultat från fas III-studien EMBARK som utvärderar XTANDI™ (enzalutamid) hos högriskpatienter efter biokemiskt återfall med icke-metastaserad prostatacancer

Astellas meddelar att New England Journal of Medicine (NEJM) har publicerat resultat från fas III-studien EMBARK som studerat XTANDITM (enzalutamid) och leuprorelin i kombination (n=355), placebo i kombination med leuprorelin (n=358), och enzalutamid som monoterapi (n=355) hos högriskpatienter efter biokemiskt återfall (BCR) vid icke-metastaserad hormonkänslig (kastrationskänslig) prostatacancer.

Positiva topline-resultat från fas 3b-studie med fezolinetant för behandling av värmevallningar och/eller nattsvettningar (vasomotoriska symptom, VMS) vid menopaus

Studien utvärderade 24-veckorseffekt och säkerhet vid användning av Astellas icke-hormonella behandling fezolinetant, hos kvinnor som inte önskade eller bedömts olämpliga för hormonterapi
Astellas Pharma tillkännagav i förra veckan positiva topline-resultat från fas 3b-DAYLIGHT-studien. Studien undersöker fezolinetant, ett oralt, icke-hormonellt preparat för potentiell behandling av måttliga t

XTANDI™ (enzalutamid) och leuprorelin i kombination förbättrar signifikant metastasfri överlevnad hos patienter med icke-metastaserad prostatacancer enligt fas III-studien EMBARK

Astellas meddelar positiva topline-resultat från fas III-studien EMBARK som studerat XTANDITM (enzalutamid) hos högriskpatienter efter biokemiskt återfall (BCR) vid icke-metastaserad hormonkänslig (kastrationskänslig) prostatacancer. I studien randomiserades patienterna till en av de tre studiearmarna: kombinationen enzalutamid och leuprorelin, placebo i kombination med leuprorelin, eller enzaluta

Astellas Announces Positive Findings from Phase 3 GLOW Trial of Zolbetuximab during March ASCO Plenary Series

Data shows investigational zolbetuximab plus CAPOX reduced risk of progression or death by 31.3% vs CAPOX alone Study evaluated patients with Claudin 18.2-positive, HER2-negative, locally advanced unresectable or metastatic gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma Two statistically significant Phase 3 trials, GLOW and SPOTLIGHT, to serve as the basis for global regulatory submissions <

Astellas Announces Zolbetuximab Meets Primary Endpoint in Phase 3 SPOTLIGHT Trial as First-Line Treatment in Claudin18.2 Positive, HER2-Negative Locally Advanced or Metastatic Gastric and Gastroesophageal Junction (GEJ) Cancers

Astellas Pharma announced positive topline results from the Phase 3 SPOTLIGHT clinical trial evaluating the efficacy and safety of zolbetuximab in combination with mFOLFOX6 (a combination regimen that includes oxaliplatin, leucovorin and fluorouracil).

Fler män än man tror lider av överaktiv blåsa – den dolda folksjukdomen lämnas ofta obehandlad!

För många ligger närmaste toalett ofta för långt bort. Ca 800 000 Sverige lider av överaktiv blåsa, men trots det talar man inte om sjukdomen. Man döljer den, vilket leder till att den många gånger inte behandlas. Till skillnad mot vad de flesta tror är överaktiv blåsa inte ett besvär som bara drabbar kvinnor i övre medelåldern, utan även män i olika åldrar.

Välkommen till Astellas Pharma!

Astellas Pharma är ett företag som fokuserar på att förbättra människors hälsa runt om i världen genom att tillhandahålla innovativa och tillförlitliga läkemedel. Vi är främst verksamma inom sjukdomsområdena onkologi, urologi, transplantation. Astellas vision är att hela tiden ligga väl framme i hälsoutvecklingen och skapa mervärde för patienter genom innovativ forskning och vetenskap. Astellas Pharma finns representerat i hela Norden och har sitt nordiska kontor i Köpenhamn. För mer information, besök vår hemsida www.astellas.se

Astellas Pharma

Box 21046
200 21 Malmö
040-650 15 00