Gå direkt till innehåll

Kategorier: eylea

Eylea 8mg, nu godkänd i EU för längre behandlingsintervall, upp till fem månader/ alt. 20 veckor


Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har beviljat marknadsgodkännande i EU för den nya doseringen med Eylea 8mg (aflibercept) för längre behandlingsintervall vid neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (nAMD) och synnedsättning på grund av diabetiska makulaödem (DME).Aflibercept 8mg, (114,3 mg/ml) är det enda läkemedlet som är godkänt för behandlingsintervall på

Aflibercept 8 mg är det första anti-VEGF där upp till 89 % av patienterna uppnår behandlingsintervall på 16 veckor

Stockholm, den 13 september, 2022, Bayer meddelar att Aflibercept 8 mg uppfyller sitt primära effektmått i två globala dubbelmaskerade fas III studier hos patienter med neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (nAMD) samt diabetiskt makulaödem (DME). Resultaten visade att förändring i bäst korrigerade synskärpa (BCVA) från studiestart var non-inferior för aflibercept 8 mg, jämfört med

Bayer ansöker om godkännande av individanpassad behandling av våt åldersförändring i gula fläcken (vAMD) med EYLEA

Bayer ansöker om godkännande av individanpassad behandling av våt åldersförändring i gula fläcken (vAMD) med EYLEA

Data från ALTAIR-studien visar att patienter redan under första året kan förbättra och bibehålla synen med förlängda injektionsintervall upp till 12 veckor eller längre. Nuvarande doseringsanvisning för EYLEA (aflibercept) är fasta injektioner var 8 vecka under det första året. Bayer ansöker nu om uppdatering av doseringsanvisningen vid våt åldersförändring i gula fläcken.

Eylea (aflibercept) har fått rekommendation för godkännande av ytterligare en indikation: diabetiska makulaödem

Eylea (aflibercept) har fått rekommendation för godkännande av ytterligare en indikation: diabetiska makulaödem

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har gett så kallad positive opinion, det vill säga sin rekommendation för godkännande av Eylea för behandling vid försämrad syn på grund av diabetiska makulaödem, DME. I Sverige drabbas cirka 16 000 personer av sjukdomen varje år. Behandlingen gör att sjukdomsförloppet kan hejdas och kan även förhindra att individen blir blind.

Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science.

Om Bayer
Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science. Företagets produkter och tjänster är utvecklade för att hjälpa människor och växter att frodas genom att stödja ansträngningar för att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande befolkning ställer. Bayer har åtagit sig att bedriva hållbar utveckling och skapa en positiv påverkan med sina verksamheter. Samtidigt strävar koncernen efter att öka sin lönsamhet och skapa värde genom innovation och tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2022 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 41,4 miljarder euro. För mer information, gå till www.bayer.com och www.bayer.se

Bayer AB
Berzelius väg 35
169 26 Solna
Germany