Gå direkt till innehåll
Ny studie: sjukfrånvaron dubbelt så hög i stora arbetsgrupper

Pressmeddelande -

Ny studie: sjukfrånvaron dubbelt så hög i stora arbetsgrupper

Storleken på arbetsgruppen påverkar hur vi mår på jobbet. Stora arbetsgrupper har nämligen en stark negativ inverkan på arbetsmiljön. Ju större arbetsgruppen är desto högre är risken för sjukfrånvaro och konflikter. Dessutom är stora grupper ett sänke för medarbetarnas engagemang. Det visar en helt ny studie med undersökningar från Brilliant Future.

Det finns ett tydligt samband mellan storleken på arbetsgrupp och hur vi mår på jobbet. Korttidssjukfrånvaron är nästan hälften så låg i arbetsgrupper med upp till fem medarbetare som i arbetsgrupper med fler än 40 medarbetare. Och när en arbetsgrupp med max fem medarbetare ökar till mellan sex och tio medarbetare så går korttidssjukfrånvaron upp direkt. Det visar en av undersökningarna i Brilliants studie som innehåller svar från 141 grupper.

Företag och organisationer behöver förstå hur organisatoriska aspekter, såsom gruppstorlek, faktiskt påverkar den upplevda arbetsmiljön. Här har högsta ledningsgruppen ett ansvar och det är helt avgörande att kontinuerligt undersöka medarbetarnas upplevelse för att förstå hur organisationen mår och för att tidigt fånga upp kritiska faktorer som behöver tas vidare, säger Sofie Johansson, chefsanalytiker på Brilliant.

En annan undersökning i studien, baserad på 162 681 svar, visar ett oerhört starkt samband mellan gruppstorlek och upplevda konflikter. I en arbetsgrupp som består av ett trettiotal medarbetare är andelen som upplever konflikter dubbelt så stor som i en arbetsgrupp som endast består av en handfull personer.

Sambandet mellan storleken på arbetsgruppen och konflikter är extremt starkt. Vi vet också att konflikter på arbetsplatsen är starkt kopplade till sjukfrånvaro. Med andra ord är storleken på arbetsgruppen en stor bidragande faktor till hur en organisation både mår och går, säger, Sofie Johansson.

I takt med att arbetsgruppen växer så minskar även medarbetarnas engagemang. En annan undersökning i studien, baserad på 167 495 svar, visar att i grupper som består av 20 till 30 personer ligger andelen engagerade medarbetare på så låga nivåer som mellan 20 till 25 procent, medans det i mindre arbetsgrupper med färre än sju deltagare är cirka 35 procent som är engagerade.

För mer information, kontakta:
Maja Adersten, presskontakt, Brilliant
maja.adersten@brilliantfuture.se / 070-280 79 74

För mer information om studien:
Se tillhörande pressunderlag

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Med hjälp av medarbetarundersökningar, kundundersökningar, analyser och förändringsledning hjälper Brilliant företag att uppnå förändring som syns i affärsresultaten. Brilliant utmanar gärna traditionella sätt att se på medarbetarengagemang, ledarskap och att skapa förändring. We make you Brilliant.

2018 Gick Netsurvey och Bright Relation samman och bildade Brilliant. Brilliant är en del av Wise Group.

Mer information på www.brilliantfuture.se

Presskontakt

Maja Adersten

Maja Adersten

Presskontakt PR-ansvarig 070-280 79 74
Malin Hising

Malin Hising

Presskontakt Marketing Manager 072 388 16 62

Relaterat material