Gå direkt till innehåll
Året inleddes starkt i byggmaterialhandeln

Pressmeddelande -

Året inleddes starkt i byggmaterialhandeln

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med drygt 7 procent under första kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020. Detta är i linje med hur utvecklingen har sett ut hittills under pandemin, då samtliga kvartal har haft en ökning på över 7 procent. Försäljningsutvecklingen har varit likartad mellan regionerna i riket sett till den geografiska indelning som görs i Byggmaterialindex.

Av de stora varugrupperna är det träprodukter som har haft den starkaste utvecklingen. Under årets första kvartal uppgick försäljningsökningen till över 20 procent.

  • Branschen har inlett året starkt och försäljningsutvecklingen var i linje med de senaste kvartalen. Jämförelsen görs med ett kvartal som till stora delar ägde rum före pandemin. Kommande månader möter branschen höga jämförelsetal, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.
  • Proffsförsäljningen har under pandemin haft lägre tillväxttal än konsumentförsäljningen och Byggmaterialindex som helhet. Framåt hösten ser det ekonomiska läget och konjunkturen något ljusare ut. Ett ekonomiskt uppsving efter pandemin kan komma att gynna den proffsdrivna försäljningen, säger Monica Björk.

Försäljningsutveckling Byggmaterialindex

Försäljningsutveckling

Träprodukter i Byggmaterialindex

Q1 2021

2020

Q1 2021

2020

7%

10%

22%

19%

Avser jämförbara enheter, jämfört med samma kvartal föregående år.

Under årets första kvartal växte den proffsdrivna försäljningen betydligt mindre än den konsumentdrivna, vilket har varit en trend under pandemin. Intresset för byggvaror och renovering bland konsumenterna ser dock fortsatt starkt ut.

Möjlighet till mer data som prenumerant
Via Byggmaterialindex erbjuds branschens parter möjligheten att prenumerera på ett unikt beslutsunderlag om byggmaterialhandelns utveckling. Prenumerationstjänsten innefattar exklusiv information om hur branschen utvecklas sett till riket, regioner och produktgrupper tillika fördelat på försäljning riktad till proffs respektive konsument. Produktgruppsstatistiken baseras på branschens detaljerade varugruppsindelning BK04.

Information om prenumerationstjänsten finns på www.byggmaterialindex.se

För ytterligare kommentarer kontakta:
Monica Björk, vd, Byggmaterialhandlarna
Telefon: 08-762 76 57
E-post: monica@byggmaterialhandlarna.se

För statistikfrågor kontakta:
Joakim Wirén, analytiker HUI Research
Telefon: 070-147 66 56
E-post: joakim.wiren@hui.se


Fakta om Byggmaterialindex: HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialindex släpps månadsvis till prenumeranter 21-27 dagar efter avslutat kvartal. Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Woody Bygghandel, Mestergruppen (XL-BYGG) och Happy Homes.

Försäljningsstatistiken fördelat på proffs- och konsumentförsäljning baseras på försäljningen från Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Mestergruppen (XL-BYGG) och Happy Homes.

Ämnen

Kategorier


Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.

Vi fokuserar på med hållbarhet, digitalisering, försäljningsstatistik, lobbying samt skapar gemensamma mötesplatser. Våra medlemmar är AB Karl Hedin, Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Bygma AB, Derome Bygg & Industri AB, Happy Homes AB, Nordström bygghandel, Optimera Sverige  AB, Kesko AB, Mestergruppen Sverige AB, Woody Bygghandel samt ett femtiotal fria byggmaterialhandlare.

Presskontakt

Monica Björk

Monica Björk

Presskontakt vd 0703048421
Fredrik Johanson

Fredrik Johanson

Presskontakt ordförande styrelsen

Relaterat innehåll

Samlingsplats för byggmaterialhandelns branschfrågor

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra prioriterade frågor är hållbarhet, digitalisering, statistik, lobbying och skapar gemensamma mötesplatser.

Byggmaterialhandlarna
Regeringsgatan 60
10329 Stockholm
Sverige