Skip to main content

f3 presenterar forskningsbaserade slutsatser om förnybara drivmedel i interaktiv livesändning

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2020 14:40 CEST

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter med 70 % till 2030 går att nå. Förnybara drivmedel finns, såväl råvaror som teknik för produktion i stor skala är tillgängliga.

Den 1 oktober ger f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel en timslång interaktiv livesändning där namnkunniga experter presenterar följande slutsatser om förnybara drivmedel och klimatmålen:

  • Lägre växthusgasutsläpp med förnybara drivmedel
  • Många olika förnybara drivmedel och produktionstekniker behövs
  • Det finns hållbara råvaror för storskalig produktion av förnybara drivmedel
  • Kraftfulla insatser krävs – från effektiva styrmedel och tydliga riktlinjer till forskning och utveckling
  • Svensk teknik- och kunskapsexport är viktiga för den globala klimatutmaningen
  • Förnybara drivmedel krävs för att nå klimatmålen

Slutsatserna är resultat från tio års forskningsprojekt och en strävan att tydliggöra förnybara drivmedels viktiga roll för omställningen till en fossiloberoende transportsektor.

Lyssna på presentationer av slutsatserna, moderatorledda samtal och ta chansen att ställa frågor direkt till de medverkande.

Välkommen till vår livesändning!

Länk till anmälan och detaljer om programmet.

Ladda ner de forskningsbaserade slutsatserna som PDF och beställ tryckta exemplar.

f3 ökar kunskapen hos industri, myndigheter och politiska instanser om förutsättningarna för att försörja ett framtida transportsystem med förnybara och hållbara drivmedel. Vi samverkar över gränserna mellan teknik, systemanalys och samhällsvetenskap och bidrar till fortsatt kompetensuppbyggnad hos alla som deltar. www.f3centre.se

Bifogade filer

PDF-dokument