Pressmeddelande -

Blivande programvarutestare söker praktikplatser

Tjugo blivande Kvalificerade Programvarutestare - som går Yrkeshögskoleutbildningen på Compare Testlab - söker praktikplatser under fem veckor vårterminen 2012 (veckorna 9-13).

"En mycket god möjlighet för Compare-företagen - som varit med och tagit fram utbildningen - att få lära känna nya potentiella medarbetare", förklarar Nina Jareke som ansvarig utbildningsledare.

"Ett bra komplement till den teoretiska utbildningen som bedrivs i Compare Testlabs lokaler där eleverna har nära till testrelaterade företag och testmiljöer", säger Sven Wedemalm som är verksamhetsansvarig på Compare Testlab.

Yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad Programvarutestare - som startade i augusti - har fortfarande fullt antal elever (20 studenter). Och alla tycker det är jättekul med test, enligt Nina Jareke.

Den tvååriga Yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad Programvarutestare innehåller tre LIA-perioder på totalt 22 veckor - LIA1 på 5 veckor under termin 2; LIA 2 på 7 veckor under termin 3; LIA3 på 10 veckor under termin 4.

När den första perioden (LIA1) startar har studenterna en teoretisk kunskap som inkluderar och överstiger ISTQB Foundation. De har grundläggande praktiska färdigheter i att analysera krav, ta fram en teststrategi, samt designa och utföra tester.

"Utmärkande för LIA är att den studerande under handledning ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap samt öva och utveckla sin förmåga att tillämpa de kunskaper han eller hon fått under utbildningen i en verklig situation", enligt YH-vägledningen.

"Det innebär att de studerande får prova på sin kommande yrkesroll under utbildningens gång genom att varva teori och praktik", berättar Nina Jareke. "Samtidigt får arbetsgivaren möjlighet att lära känna en möjlig framtida medarbetare".

"Under den första LIA-perioden träffar studenten personer i olika yrkesroller inom test. Studenten erhåller information om pågående testverksamhet och får följa arbetet på plats. Genom detta får studenten fördjupad branschkunskap", enligt YH-vägledningen.

Efter genomgången kurs ska den studerande:

  • Kunna redogöra för olika yrkesroller inom testområdet på LIA-företaget;
  • Kunna redogöra för några av de testmiljöer som används på LIA-företaget;
  • Kunna anpassa sig till rådande omständigheter på LIA-företaget och anamma de förhållningsregler, procedurer och modeller som tillämpas där;
  • Kunna redovisa sina erfarenheter från LIA-perioden i skriftlig och muntlig form.

För mer information och intresseanmälan - kontakta Nina Jareke; 054 - 540 16 07; nina.jareke@karlstad.se

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • it-jobb karlstad
  • it-utbildning karlstad
  • nordic medtest

Regioner

  • Värmland

Kontakter

Lise Bergqvist

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)762-13 88 21

Magnus Bårdén

Presskontakt VD 0708 15 56 65

Relaterat innehåll