Pressmeddelande -

Landstinget i Värmland och Compare Testlab igång med tester av IT-system i vården

Landstingets tester av vårdinformationssystemet Cosmic är nu igång på Compare Testlab. Testerna är det första konkreta resultatet av samarbetet mellan Landstinget i Värmland och Compare. Syftet med samarbetet är att utveckla testtjänster för IT-system i hälso- och sjukvården för att genom kvalitetssäkring öka patientsäkerheten och effektivisera landstingets verksamheter.

Bilden: Ulrika Plogner (Landstingets IT-avdelning) och Thomas Wernerheim (Compare Testlab)

"Att testa IT-system är ingen nytt för oss – det nya ligger i att vi tillsammans med Compare Testlab kan höja och bredda vår testkompetens för att därmed bidra till att IT-systemen blir ännu säkrare och lättare att arbeta med", förklarar Ulrika Plogner som är testledare på Landstingets IT-avdelning.

"Vår roll i samarbetet är att erbjuda mervärden till landstingets testverksamhet genom att tillsammans med Compare-företagen och Karlstads universitet hitta och vidareutveckla testmetoder och testverktyg som kan bidra till att kvalitetssäkra hälso- och sjukvården", säger Thomas Wernerheim som är projektledare på Compare Testlab.

"Compare hjälper oss att höja testkompetensen"

Initialt handlar det om acceptanstester av nya kundanpassade funktioner i vårdinformationssystemet Cosmic innan de tas i drift inom Landstinget i Värmland. Testerna utförs av en testgrupp som består av erfarna användare från verksamheten i landstinget. Testerna genomförs på Compare Testlab där ett speciellt testrum - "LiVrustkammaren" – byggts upp med tillgång till landstingets IT-system och Compare Testlabs testmiljö.

"Samarbetet med Compare hjälper oss att höja vår testkompetens", konstaterar Ulrika Plogner. "Tidigare satt våra testgrupper isolerade från både vård och IT-miljöer – här på Compare Testlab är vi en del av en testmiljö som känns både spännande och stimulerande".

"Landstingets testgrupp kan vården och vet vad användarna behöver för IT-stöd - genom att kombinera detta med vår samlade testkompetens i Compare-företagen och på Karlstads universitet har vi en unik möjlighet att skapa ett starkt testcenter för hälso- och sjukvården", säger Thomas Wernerheim som har uppgiften att vidareutveckla samarbetet mellan Compare och Landstinget i Värmland.

Och redan efter första veckan såg båda parter synergimöjligheter till kompetensutveckling genom den yrkeshögskoleutbildning för kvalificerade programvarutestare som pågår på Compare Testlab. "Detta gör det lättare att exempelvis skapa anpassade utbildningar för landstingets personal", enligt Thomas Wernerheim.

Samverkan för bättre IT-system i vården

Hälso- och sjukvården är inne i en mycket expansiv fas när det gäller införande av IT-lösningar. Därför växer behoven snabbt av att testa och kvalitetssäkra både funktionalitet och användarvänlighet innan IT-system tas i drift i verksamheten.

Cosmic är ett vårdinformationssystem som används av Landstinget i Värmland tillsammans med ytterligare sex landsting och ett privat vårdföretag. De åtta vårdorganisationerna och leverantören har nu inlett ett fördjupat samarbete för att dra nytta av varandras erfarenheter, åtgärda brister och kunna använda utvecklingsresurserna på ett optimalt sätt.

I dag finns stora skillnader i hur Cosmic används hos de åtta vårdorganisationerna beroende på vilka moduler av systemet man använder och hur systemet är konfigurerat. Samtidigt upplevs både förseningar och bristande kvalitet i vissa projekt och leveranser. Så till exempel betonar användargruppen att leverantörens tester av nya funktioner i systemet måste förbättras innan de nya funktionerna börjar användas i vården för att säkerställa kvalitet och prestanda.

Samverkan kring testtjänster för vården

Landstinget i Värmland och Stiftelsen Compare Karlstad har inlett ett samarbete kring utveckling av testtjänster för IT-system i hälso- och sjukvården. Syftet är att öka patientsäkerheten och effektivisera landstingets verksamheter.

Initialt genomförs tester av landstingets gemensamma vårdinformationssystem Cosmic – bland annat för att definiera hur ett testcenter ska vara utformat till omfattning och innehåll. Det långsiktiga målet med samarbetet är att tillsammans bidra till att utveckla effektiva och kvalitetshöjande metoder för test av vårdapplikationer med hjälp av vårdaktörer, systemleverantörer och testspecialister inom IT-området.

"Vår långsiktiga inriktning är att med ett regionalt testcenter som bas etablera ett nationellt testcenter för kvalitetssäkring av IT-system i hälso- och sjukvården", säger Thomas Wernerheim på Compare Testlab. Och initiativet har väckt stort intresse från både Compare-företag och testföretag utanför Karlstad om medverkan: "Flera aktörer har redan anmält sitt intresse för att vara med i denna affär genom att investera tid i projektet".

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • nordic medtest
  • compare-partners

Regioner

  • Värmland

Kontakter

Lise Bergqvist

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)762-13 88 21

Magnus Bårdén

Presskontakt VD 0708 15 56 65

Relaterat innehåll