Pressmeddelande -

Gästforskare i samarbete med Compare Testlab kring IT-säkerhet inom hälso- och sjukvård

Rose-Mharie Åhlfeldt (bilden) har börjat som gästforskare i datavetenskap vid Karlstads universitet där hon forskar om informationssäkerhet inom hälso- och sjukvården - en forskning som bland annat kommer att genomföras i samarbete med Compare Testlab.

Rose-Mharie Åhlfeldt är läkarsekreterare i botten - därav intresset för området och även en insikt i hur det fungerar i praktiken.

"Jag började studera datavetenskap eftersom jag tyckte att data och IT var intressant, men samtidigt väldigt komplicerat. Genom mitt magisterarbete kom jag in på området informationssäkerhet inom hälso- och sjukvårdsområdet och kunde basera en del på mina tidigare yrkeserfarenheter. Nu forskar jag inom området information security and healthcare informatics".

Du är i vanliga fall verksam vid Högskolan i Skövde. Hur kommer det sig att du är här i Karlstad?

"Jag har fått finansiering från Vinnovas meriteringsprogram för kvinnliga forskare Vinnmer, som syftar till att öka andelen kvinnliga docenter och professorer. Jag håller på att meritera mig och Vinnova-utlysningen passade bra just nu. I programmet ingår, förutom att söka forskningsmedel och skriva artiklar, även att samarbeta med ett annat lärosäte. Valet föll på Karlstads universitet som är känt för sin framstående forskning inom integritet och säkerhet på IT-området. Jag tog kontakt med professor Simone Fischer-Hübner, som var opponent på min doktorsavhandling och så inleddes vårt samarbete. Dessutom har jag faktiskt undervisat här tidigare om informationssäkerhet och hälsoinformatik fast då på vårdsidan".

Hur länge kommer du att vara här?

"Jag började den första april och försöker vara här måndagar och tisdagar så långt det går. Projekttiden är på tre år, men jag är rädd att tiden kommer att gå väldigt fort".

Hur är läget med IT-säkerheten inom sjukvården?

"Det är ett område som behöver mycket forskning och kunskap, särskilt om integritetsskydd. Här ser jag stora möjligheter i samarbetet med Simones forskargrupp. Inom informationssäkerhet sätts ofta tekniska aspekter i fokus, men det hela faller ofta på att systemen inte görs tillräckligt användarvänliga eller att det brister i förarbetet. Jag vill se en helhetsbild och kunna bidra med den organisatoriska och administrativa sidan kopplat med mitt tekniska kunnande. Vi vill bidra till att utveckla en stark och bärande forskning på nationell nivå".

Medierna rapporterar om brister i IT-säkerheten som drabbar patienter. Kommer landstinget här att kunna dra nytta av din forskning?

"Problematiken här är också nationell, det vill säga Värmland är inte unikt eller särskilt drabbat. Det är problem som i stort sett varje landsting brottas med. Vi har idéer sedan tidigare forskning i Västra Götaland om hur man skulle kunna tänka kring framtida system. Forskning måste komma till nytta och här ser jag att mindre lärosäten har en styrka - vi har förmågan att samverka med omvärlden på ett enklare sätt. Ett bra exempel här i regionen är samarbetet med stiftelsen Compare och Compare Testlab. Vi har redan träffats och påbörjat samtal kring bland annat hur vi kan samarbeta. Förhoppningen är ett samarbete i något framtida projekt".

Relaterade länkar

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • nordic medtest
  • it-säkerthet
  • compare
  • compare-partners

Regioner

  • Värmland

Kontakter

Lise Bergqvist

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)762-13 88 21

Magnus Bårdén

Presskontakt VD 0708 15 56 65

Relaterat innehåll