Gå direkt till innehåll
Det sociala företagets roll växer och kontinuerligt lärande blir allt viktigare

Pressmeddelande -

Det sociala företagets roll växer och kontinuerligt lärande blir allt viktigare

Med cirka 10 000 respondenter i över 119 länder är Deloittes rapport Global Human Capital Trends den största av sitt slag. I studien framgår det att det sociala företagets roll fortsätter att växa och att kontinuerligt lärande är viktigare nu än någonsin.

Framtidens företag

Ett så kallat socialt företag är en organisation som kombinerar vinstutveckling med sin påverkan på världen i stort genom att respektera och stödja anställda, kunder och samhället. Utöver att det sociala företagets roll har vuxit visar undersökningen ett positivt samband mellan att vara ledande på området och att nå goda finansiella resultat. Faktum är att 73 procent av de sociala företag som är ledande inom sin bransch förväntar sig ökad tillväxt under 2019 jämfört med förra året, motsvarande siffra är 55 procent bland de företag som inte prioriterar sociala frågor. Fyra av tio respondenter uppger att sociala frågor är viktigare för deras organisation nu än för tre år sedan, och 56 procent tror att de kommer vara ännu viktigare om tre år. Trots dessa aspekter är endast 19 procent av företagsledarna redo att leda det sociala företaget.Josefine Liljeqvist, ansvarig för Human Capital på Deloitte i Sverige, menar att socialt ansvar blir allt viktigare:

– Vi ser tydligt hur viktigt det är för företag att visa att de tar ett socialt ansvar och kommunicerar hur de verkar för sina medarbetare, kunder, samhället och miljön. Företagsledare måste kunna tala om dessa aspekter lika självklart som de talar om finansiella krav och resultat.

Framtidens lärande

Den främsta trenden inom Human Capital 2019 är vikten av att förändra hur människor lär sig nya kunskaper, där hela 86 procent av respondenterna anser att detta är väldigt viktigt. Förändrade krav på arbetsmarknaden, ny teknik, behovet av ny kompetens, och svårigheter med att rekrytera och hyra in resurser gör det nödvändigt att bygga en kultur som stöttar kontinuerligt lärande som är integrerat i arbetsflödet.

– Företag måste förstå hur automation och digitalisering kommer att påverka verksamheten och sätta lärande i centrum för att hjälpa medarbetare att utvecklas i takt med att arbetet förändras. I år ser vi än tydligare hur företag förväntas stötta sina medarbetare i den så kallade Industri 4.0 genom att hitta metoder för att utveckla medarbetare integrerat i arbetsflödet, säger Josefine Liljeqvist.

Norden utmärker sig på flera områden

Respondenterna från de Nordiska länderna uppger i högre utsträckning att de använder sig av, och planerar använda sig av, automatisering inom HR. Samtidigt uppger en mindre andel, jämfört med den globala statistiken, att de är effektiva vad gäller att utveckla ny kompetens.

– Lärande blir som nämnt allt viktigare, både globalt och på nordisk nivå, något vi även märker i dialog med kunder. Det är oroande att Norden fått ett sämre resultat än det globala vad gäller effektivitet i att identifiera, utveckla och vidhålla för verksamheten nödvändiga kompetenser. Här kommer vi behöva lägga fokus och vara öppna för nya sätt att hantera lärande och utveckling. Samtidigt är det väldigt positivt att vi i högre utsträckning har börjat automatisera HRs arbete. En drivkraft för detta tror jag är att vi förstår att HR har en viktig roll i att förbereda medarbetare, ledare och organisationen för den automation vi ser inom kärnverksamheten. För att kunna ta den rollen behöver HR frigöras från manuellt repetitivt och administrativt arbete och där är automation en möjliggörare, säger Josefine Liljeqvist.

Läs mer om de viktigaste insikterna för Norden.

Om rapporten

Årets Global Human Capital Trends rapport, “Leading the social enterprise: Reinvent with a human focus”, undersöker på vilka sätt organisationer kan förändras i ett brett perspektiv när det kommer till att interagera med arbetstagare samt motivera dem och erbjuda personifierade upplevelser som sätter människan i fokus. Undersökningen centreras kring de tio främsta trenderna inom framtidens arbetskraft, framtidens HR och framtidens organisation. Den främsta trenden inom Human Capital 2019 är att vikten av att förändra hur människor lär sig nya kunskaper. Exempel på andra framträdande trender är att behovet av kombinerade kompetenser ökar, att alternativa arbetsformer blir allt vanligare, nya unika krav på framtidens ledare och att ny teknologi förväntas förändra arbetet drastiskt de kommande tre åren. Läs mer om trenderna och ladda ner 2019 Global Human Capital Trends. 

Ämnen


Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 264 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på FacebookLinkedIn och Twitter

Kontakter

Christer Ahlgren

Christer Ahlgren

Presskontakt Presskontakt. Councellor. 0708-14 23 20
Maria Kristiansson

Maria Kristiansson

Presskontakt Marknadskommunikatör +46 70 080 35 36

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 312 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter.

Med Deloitte avses en eller flera av Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en brittisk juridisk person ("DTTL"), och dess nätverk av medlemsfirmor. DTTL och var en av medlemsfirmorna är juridiskt åtskilda och oberoende enheter. DTTL (även benämnt "Deloitte Global") utför inte tjänster till klienter. För en mer detaljerad beskrivning av den legala strukturen för DTTL och dess medlemsfirmor, besök www.deloitte.com/about.

Deloitte
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm