Gå direkt till innehåll
Deloitte 2021 Global Human Capital Trends
Deloitte 2021 Global Human Capital Trends

Pressmeddelande -

Konsekvens av covid-19: Företagsledare prioriterar Transformationsarbete

Mitt i pandemin antar organisationer radikalt nya sätt att arbeta och driva verksamheten på – samtidigt som de vidtar åtgärder för att utforma ”The future of work”, där fokus på humankapital och HR:s bidrag är av högsta prioritet. Verksamhetsledningar skiftar beredskapsstrategier från planering av det välbekanta, till att skapa och implementera ”human centric-strategier” som möjliggör omställning och att möta den pågående förändringen som sker i omvärlden.

Detta visar Deloittes 2021 Global Human Capital Trends rapport "The social enterprise in a world disrupted" som undersöker hur organisationer och ledare kan nyttja lärdomarna av pandemin till att i grunden återskapa verksamheten och flytta fokus från att utvecklas. Undersökningen har besvarats av mer än 3 600 ledare i 96 länder. För första gången i rapportens 11-åriga historia var de som svarade för näringslivet (56%), fler än de som svarade för HR (44%) – vilket understryker den ökande betydelsen av HR:s roll i verksamhetstrategier och beslutsfattande.

Allt viktigare att frigöra medarbetares potential och att vara förberedd

Rapporten visar att humankapital och HR-agendan är i centrum för ledarnas prioriteringar, som en konsekvens av arbetet med att förbereda och hantera det ”nya normala”. Den viktigaste faktorn i förberedelserna är att frigöra medarbetarnas potential och kapacitet. 72 procent av ledarna identifierade "förmågan att anpassa sig och ta nya roller” hos sina medarbetare som en prioritet för att bemöta och navigera tider av förändring. Samtidigt anser endast 17 procent av samma population att deras organisation är "mycket redo" att göra detta.

– Pandemins konsekvenser synliggör organisationers och medarbetares såväl förmåga som motståndskraft till förändring. People Agendan har fått en radikal acceleration i verksamhetsledningars prioriteringar. Medarbetares förmåga inom exempelvis samarbete, kreativitet och flexibilitet kan avgöra om ett företag överlever den utmanande tid vi står i, säger Josefine Liljeqvist, ansvarig Partner inom Human Capital på Deloitte.

Samarbete är avgörande för att ställa om verksamheten och personalstyrkan

HR har fått ett större ansvar i att ställa om arbetet och sätta en ny riktning för organisationen och medarbetarna. På grund av HR:s skickliga hantering av konsekvenserna av covid-19 har andelen HR-chefer som är ”mycket säkra” på funktionens förmåga att navigera under framtida förändringar fördubblats från 1 av 8 under 2019 till nästan 1 av 4 under 2020.

Det krävs nära samarbete och ledarskap i ledningsgrupper och organisationer. Faktum är att de tillfrågade i undersökningen identifierade samarbetet i ledningsgrupper och ledarskapet som den främsta faktorn som driver förändring. 

– Under pandemin har ledningen i många företag påvisat stor öppenhet och empati. Att fortsätta bygga på den nya nivån av samarbete, nyttja unika mänskliga förmågor och använda realtidsdata för att omorganisera arbete, kommer att göra det möjligt för organisationer att utveckla och upprätthålla långsiktig tillväxt, säger Josefine.

Att integrera medarbetare och tekniska lösningar

Rapporten visar att ledare alltmer skiftar fokus från att enbart optimera automatisering till att fokusera på hur de bäst integrerar de mänskliga resurserna med tekniken som ett komplement till varandra, för att driva organisationen framåt. Ledarna i årets undersökning säger att kombinationen av teknik och mänsklighet inte är en fråga om "antingen-eller", utan ett partnerskap som gör att organisationen ska kunna utveckla effektiva superteam som nyttjar kapacitet och uppnår resultat i en hastighet, kvalitet och skala som annars inte skulle vara möjlig. 

Att integrera välbefinnande och hållbarhet i arbetet

När gränserna mellan arbete och fritid suddats ut under pandemin har ledare gått från att prioritera balans mellan arbete och privatliv, till att utforma välbefinnandet i arbetet — och livet i stort. Faktum är att 69 procent av ledarna rapporterade att de genomfört förändringar under covid-19 för att skapa bättre förutsättningar för medarbetarna att prestera hållbart under rådande omständigheter.

– Organisationer som integrerar välbefinnande i utformningen av arbetet på individ-, team- och organisationsnivå kommer att bygga en hållbar framtid där medarbetarna kan prestera som bäst. Pandemin har visat oss att verksamhetsstrategier som genomsyras av ett starkt syfte och fokus på medarbetarna är ett ”must have” för att möta den nya vardagen, säger Josefine.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 312 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på FacebookLinkedIn och Twitter

Presskontakt

Josefine Liljeqvist

Josefine Liljeqvist

Partner Ansvarig för Deloittes tjänster inom Human Capital +46 70 080 23 64
Christer Ahlgren

Christer Ahlgren

Presskontakt Presskontakt. Councellor. 0708-14 23 20

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 312 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter.

Med Deloitte avses en eller flera av Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en brittisk juridisk person ("DTTL"), och dess nätverk av medlemsfirmor. DTTL och var en av medlemsfirmorna är juridiskt åtskilda och oberoende enheter. DTTL (även benämnt "Deloitte Global") utför inte tjänster till klienter. För en mer detaljerad beskrivning av den legala strukturen för DTTL och dess medlemsfirmor, besök www.deloitte.com/about.

Deloitte
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm