Gå direkt till innehåll
1 600 barn och unga i England lever med typ 2-diabetes
1 600 barn och unga i England lever med typ 2-diabetes

Nyhet -

1 600 barn och unga i England lever med typ 2-diabetes

Alarmerande siffror är att 1 600 barn och unga i England diagnostiseras med typ 2-diabetes.

NHS-rapporten, Digital Young people with type 2 diabetes, visade att bara 30 % av dessa ungdomar med typ 2-diabetes fick den vård de behöver för att leva bra med sin diagnos.

Fetma och vara överviktig rapporterades vara huvudfaktorerna för ökningen av ungdomar med diagnosen typ 2-diabetes, som vanligtvis drabbar personer över 40 år och är relaterat till kost och livsstil. Dessutom var etnicitet också en faktor.

De unga människor som lever med typ 2-diabetes som inte får den vård de behöver för att hantera tillståndet, kan löpa risk att utveckla ytterligare komplikationer. Dessa kan vara mer skadliga på längre sikt för personer under 18 år.

Typ 2-diabetes kan vara allvarligare när den diagnostiseras hos unga människor – och allvarliga komplikationer kan innefatta njursvikt och hjärtsjukdom senare i livet.

Om det lämnas obehandlat kan tillståndet vara allvarligt, men om de diagnostiserade får den specialistvård och det stöd de behöver, är det möjligt för dem att leva bra och undvika komplikationer.

Tidigare studier har visat att omkring en tredjedel (30 %) av barn i åldrarna två till 15 år för närvarande är feta eller överviktiga. Forskning visar att detta är en stor riskfaktor för typ 2-diabetes och kan ligga bakom ökningen av fall över hela landet.

Som svar på rapporten Diabetes UK: "Vi tror att NHS, NICE (National Institute for Health and Care Excellence) och regeringen har alla en roll att spela för att hantera krisen. Det är viktigt att de ger bättre vård och hittar innovativa sätt att minska övervikt och fetma hos de under 18 år.

"Vi uppmanar NHS att prioritera att utveckla specialisttjänster utformade för att stödja barn och ungdomar som lever med typ 2-diabetes; NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) ser över och förstärker sina riktlinjer och ser till att de tydligt förklarar att barn som lever med typ 2-diabetes måste få samma nivå av specialistvård som barn med typ 1 får.”

De uppmanade också regeringen att arbeta hårdare för att ta itu med barnfetma: "De föreslagna begränsningarna för marknadsföring av skräpmat för barn är en bra början, men mer måste göras. Fett- och sockernivåerna i livsmedel måste minskas och hälsosammare mat måste vara mer tillgänglig för alla.”

Källa: drwf.org.uk

Ämnen

Kategorier

Regioner

Vi är en insamlingsstiftelse som finansierar ledande diabetesforskning i Sverige och i världen

Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige är en insamlingsstiftelse som grundades i Sverige 2006. Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige ingår i ett nätverk av organisationer i flera länder. Alltsedan starten för Diabetes Research & Wellness Foundation i USA 1993 och 1998 i England så har organisationen och dess nätverk av organisationer arbetat tillsammans med att sprida information om diabetes samt att stötta forskning som syftar till att hitta ett botemedel mot diabetes. Tillsammans har nätverket av organisationer sedan starten 1993 samlat in närmare 1 miljard kronor i kampen mot diabetes.

Vi har sedan 2007 ett 90-konto, 900116-5. Stiftelsens syfte är att öka allmänhetens kunskaper om förekomster av, orsaker till och behandlingen av diabetes. Vidare syftar stiftelsen till att stödja forskningen kring och behandlingen av diabetes.

Diabetes Wellness Sverige
Runda vägen 25
167 51 Bromma
Sweden