Gå direkt till innehåll
​  Viktigt med uppföljning efter graviditetsdiabetes
​ Viktigt med uppföljning efter graviditetsdiabetes

Nyhet -

​ Viktigt med uppföljning efter graviditetsdiabetes

Kvinnor med graviditetsdiabetes har en ökad risk för komplikationer under graviditet och förlossning. Men det är även viktigt med uppföljning efteråt för forskning visar att det finns en ökad risk för allvarlig hjärt-kärlsjukdom senare i livet.
- Jag har kunnat visa i min avhandling att risken för komplikation hos barnet är förhöjd hos både kvinnor med graviditetsdiabetes och övervikt, säger Karin Hildén, specialistläkare på kvinnokliniken.


Övervikt är en stor del i de komplikationer som drabbar kvinnor med graviditetsdiabetes. Karin Hildén visar i sina forskningsresultat hur viktigt det är att behandla och förebygga övervikt.
- Att graviditetsdiabetes ökar beror på en ökande grupp av utlandsfödda och att vår population generellt väger mera än förr. Globalt har vi inte mycket graviditetsdiabetes men olika folkgrupper är olika känsliga för att få vissa sjukdomar. Jag har kunnat visa i min avhandling att risken för komplikation hos barnet är förhöjd hos både kvinnor med graviditetsdiabetes och övervikt, säger Karin Hildén, specialistläkare på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Prioritera uppföljningen
Kvinnor som får graviditetsdiabetes riskerar komplikationer både före och efter förlossning. Därför är det viktigt med en uppföljning av kvinnan.
- Det behöver skapas en uppföljning av den här patientgruppen. Ett sätt skulle kunna vara att ha en rutin att även mamman kontrolleras när hon kommer med barnet till barnavårdscentralen. Det gäller att upptäcka sjukdomarna i tid innan man drabbas av dem, säger Karin Hildén.

Faktaruta
Graviditetsdiabetes ger en nedsatt förmåga att reglera blodsockret. Kvinnor kan få det under graviditeten och den brukar dyka upp efter vecka 20. Det finns en risk att få exempelvis typ 2-diabetes och havandeskapsförgiftning efter graviditetsdiabetes.

Källa: Pressmeddelande Universitetssjukhuset Örebro

Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Sverige är en stiftelse som grundades 2006 i Sverige. Stiftelsens syfte är att samla in pengar till diabetesforskningen och sprida kunskapen om diabetes till allmänheten. Sedan starten har Diabetes Wellness Sverige skänkt ca 80 miljoner kronor till diabetesforskningen. Insamlingsstiftelsen ingår i ett nätverk av organisationer i flera länder som tillsammans stöttat forskning som syftar till att hitta ett botemedel mot diabetes och har ett 90-konto sedan 2007, 900116-5. www.diabeteswellness.se

Ämnen

Kategorier

Vi är en insamlingsstiftelse som finansierar ledande diabetesforskning i Sverige och i världen

Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige är en insamlingsstiftelse som grundades i Sverige 2006. Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige ingår i ett nätverk av organisationer i flera länder. Alltsedan starten för Diabetes Research & Wellness Foundation i USA 1993 och 1998 i England så har organisationen och dess nätverk av organisationer arbetat tillsammans med att sprida information om diabetes samt att stötta forskning som syftar till att hitta ett botemedel mot diabetes. Tillsammans har nätverket av organisationer sedan starten 1993 samlat in närmare 1 miljard kronor i kampen mot diabetes.

Vi har sedan 2007 ett 90-konto, 900116-5. Stiftelsens syfte är att öka allmänhetens kunskaper om förekomster av, orsaker till och behandlingen av diabetes. Vidare syftar stiftelsen till att stödja forskningen kring och behandlingen av diabetes.

Diabetes Wellness Sverige
Runda vägen 25
167 51 Bromma
Sweden