Skip to main content

Offentlig sektor gör mest för att attrahera yngre medarbetare

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2010 09:00 CET

Sverige står inför stora generationsväxlingar de kommande 15 åren.  Att hitta rätt kompetens är såväl offentliga organisationers som privata företags största utmaning. En kartläggning av Västsverige visar att den offentliga sektorn gör mest för att attrahera yngre medarbetare men är sämst på att överföra befintlig kunskap.

Managementkonsultföretaget Ekan har under hösten 2010 kartlagt hur väl rustade privat och offentlig sektor i Västra Götalands och Hallands län är för generationsväxlingens utmaningar. Överlag anser de sig vara förberedda, men såväl privata företag som offentliga organisationer anser att deras största utmaningar är att hitta rätt kompetens, följt av att överföra befintlig kompetens mellan gamla och nya medarbetare, samt att attrahera och behålla yngre medarbetare.

Offentlig sektor gör mest

Ekans undersökning visar att offentliga organisationer gör mest för att attrahera yngre medarbetare, då 50 procent svarade ja på frågan om de genomfört åtgärder för att attrahera yngre medarbetare. Bland de privata företagen svarade knappt var femte, 17,1 procent att de genomfört särskilda åtgärder för att attrahera yngre medarbetare.

Bland de som genomfört åtgärder för att attrahera yngre medarbetare är de vanligaste aktiviteterna samarbete med skolor och universitet, deltagande på arbetsmarknadsmässor samt traineeprogram och praktikplatser. De personalgrupper som ses som den största utmaningen att ersätta är chefer, ingenjörer och vårdpersonal.

– Kampen om kompetensen är redan knivskarp. För att vinna måste man skapa en attraktiv miljö där nya ledare och medarbetare ges möjlighet och utrymme att verka. Det handlar om allt från attraktiva arbetsvillkor och klimat till moderna ledningsformer och attityder, säger Ekans AB:s VD Dag Larsson.

Privata företag bättre på kompetensöverföring

På frågan om de genomfört någon organiserad form av kompetensöverföring mellan äldre och yngre medarbetare svarade offentliga organisationer med fler än 250 anställda att endast 28 procent gjort det, jämfört med 37 procent bland stora privata företag. Offentliga organisationer och privata företag med färre än 250 anställda är bättre på kompetensöverföring. Där svarar 47 respektive 42 procent att de genomför kompetensöverföring i organiserad form.

De vanligaste aktiviteterna för kompetensöverföring i både offentliga organisationer och privata företag är mentorskap, internutbildningar och upplärning av ersättare.

 

Om undersökningen
På uppdrag av Ekan AB har Handels Consulting AB genomfört en enkätundersökning för att ta reda på hur väl rustade den privata och offentliga sektorn i Västra Götalands län och Hallands län står inför generationsväxlingens utmaningar. Enkäterna skickades ut och besvarades med e-post och svarsperioden sträckte sig från den 14 oktober till den 6 november 2010. Totalt besvarades enkäten av 192 företag och organisationer i Västra Götaland med en viss tyngdpunkt (65,6 procent) på privat sektor. Med privat sektor menas de respondenter som angivit privat företag som organisationsform. Med offentlig verksamhet menas de företag och organisationer som har angivit offentligt ägt bolag, kommun/kommundel/stadsdel, landsting eller statlig myndighet som organisationsform. Enkäten har främst (62, 2 procent) besvarats av personal- och HR-chefer men även av VD:ar, kommunchefer och ekonomiansvariga.

Vi är managementkonsulter som erbjuder lite mer. Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder att våga genomföra förändringar. Med en fot i businessvärlden och den andra stadigt på jorden, fokuserar vi på att lyfta våra kunder och deras verksamhet. Till vår hjälp har vi fyra kärnvärden – passion, kompetens, effekt och helhetssyn.

Bifogade filer

PDF-dokument