Skip to main content

Sex av tio västsvenska företag genomför ingen kompetensöverföring

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2010 10:00 CET

Sverige står inför stora generationsväxlingar när över 1,5 miljoner människor lämnar arbetsmarknaden de kommande 15 åren. Att ta vara på och överföra den befintliga kompetensen till nya medarbetare är viktigt för såväl privata företag som offentliga organisationer. Ändå genomför sex av tio inga åtgärder för kompetensöverföring.

Det visar en undersökning från managementkonsultföretaget Ekan som under hösten 2010 kartlagt hur väl rustade privat och offentlig sektor i Västra Götalands och Hallands län är för generationsväxlingens utmaningar. På frågan om de genomfört någon organiserad kompetensöverföring mellan äldre och yngre medarbetare svarar sex av tio verksamheter i privat och offentlig sektor att de inte gjort det. Endast 37, 9 procent svarar att de genomför någon organiserad form av kompetensöverföring mellan äldre och yngre medarbetare.

– Värdet av de etablerade medarbetarna i termer av både kundrelationer och kunskap är kraftigt underskattat. Kostnaderna uppstår i många fall när det är för sent att åtgärda, det vill säga när de mer erfarna redan har slutat, säger Dag Larsson, VD på Ekan.

Mindre företag gör mest

Sämst på kompetensöverföring är offentliga organisationer med fler än 250 anställda där endast 28 procent genomfört kompetensöverföring i organiserad form. Offentliga organisationer och privata företag med färre än 250 anställda är bättre på kompetensöverföring. Där svarar 47 respektive 42 procent att de genomför kompetensöverföring i organiserad form. De vanligaste aktiviteterna för kompetensöverföring i både offentliga organisationer och privata företag är mentorskap, internutbildningar och upplärning av ersättare.

Chefer svårast att ersätta

Undersökningen visar också att den personalgrupp som är svårast att ersätta är chefer. Trots det genomför inte ens varannan privat eller offentlig verksamhet aktiviteter för att identifiera och utveckla potentiella chefer i den egna organisationen. Minst gör privata företag inom tillverkning och industri där endast 28,3 procent av företagen genomför aktiviteter för att identifiera och utveckla potentiella ledare i organisationen. Offentliga organisationer gör det i större utsträckning, där har 46,8 procent av organisationerna genomfört aktiviteter för att identifiera och utveckla ledare internt i ganska stor eller mycket stor utsträckning. Bland samtliga privata företag är motsvarande siffra 36,8 procent.


 Om undersökningen
På uppdrag av Ekan AB har Handels Consulting AB genomfört en enkätundersökning för att ta reda på hur väl rustade den privata och offentliga sektorn i Västra Götalands län och Hallands län står inför generationsväxlingens utmaningar. Enkäterna skickades ut och besvarades med e-post och svarsperioden sträckte sig från den 14 oktober till den 6 november 2010. Totalt besvarades enkäten av 192 företag och organisationer i Västra Götaland med en viss tyngdpunkt (65,6 procent) på privat sektor. Med privat sektor menas de respondenter som angivit privat företag som organisationsform. Med offentlig verksamhet menas de företag och organisationer som har angivit offentligt ägt bolag, kommun/kommundel/stadsdel, landsting eller statlig myndighet som organisationsform. Enkäten har främst (62, 2 procent) besvarats av personal- och HR-chefer men även av VD:ar, kommunchefer och ekonomiansvariga.

Vi är managementkonsulter som erbjuder lite mer. Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder att våga genomföra förändringar. Med en fot i businessvärlden och den andra stadigt på jorden, fokuserar vi på att lyfta våra kunder och deras verksamhet. Till vår hjälp har vi fyra kärnvärden – passion, kompetens, effekt och helhetssyn.

Bifogade filer

PDF-dokument