Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Företagsledare i 60-års åldern begärs häktad

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag begärt en man i 60-års åldern häktad vid Södertörns tingsrätt. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för grov oredlighet mot borgenärer, grovt försvårande av konkurs samt två fall av grova bokföringsbrott.

De misstänkta brotten har begåtts i Stockholm mellan 2019 och 2021. Brottsligheten uppdagades och anmäldes till EBM av en konkursförvaltare i samband med konkursen av ett av mannens bolag.

– Mannen är sedan tidigare åtalad i ett annat ärende, men den brottslighet som han nu begärs häktad för har ingen koppling till det ärendet. Brottsmisstankarna gäller heller inte händelser utanför Stockholm, säger Maximillian Berg Molin, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Stockholm.

Mannen greps i sitt hem i södra Stockholm i samband med en husrannsakan den 2 april och har sedan dess varit anhållen med vissa restriktioner. Skälet för anhållandet och häktningen är så kallad kollusionsfara, det vill säga att det finns risk för att han kan påverka eller försvåra den pågående brottsutredningen.

– Förundersökningen är i ett känsligt läge. På grund av förundersökningssekretess kan inga ytterligare uppgifter eller kommentarer lämnas i nuläget, säger Maximillian Berg Molin.

Södertörns tingsrätts målnummer: B 6062-24.

Ämnen

Kategorier


Ekobrottsmyndigheten upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Vi arbetar aktivt för att återföra vinsterna av brott. Vårt arbete genomsyras av ett brottsförebyggande perspektiv. Brottsbekämpningen förutsätter en nära och systematisk samverkan med andra myndigheter och ett välutvecklat internationellt samarbete.

Kontakter

Niklas Ahlgren

Niklas Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig 0707550415

Om Ekobrottsmyndigheten

EBM prioriterar att bekämpa ekonomisk brottslighet som är samhällsskadlig, hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen. Dessutom medverkar vi aktivt i de myndighetsgemensamma satsningarna mot organiserad brottslighet och grov ekonomisk brottslighet. EBM bidrar i arbetet inom ramen för EU:s policycykel avseende organiserad och allvarlig internationell brottslighet tillsammans med övriga medlemsstater.

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor, Hantverkargatan 15, Box 22098
104 22 Stockholm