Gå direkt till innehåll
Bild från tillslaget. Foto: Ekobrottsmyndigheten
Bild från tillslaget. Foto: Ekobrottsmyndigheten

Pressmeddelande -

Tillslag mot olaglig tillverkning av vattenpipstobak

Två personer har anhållits och över 100 kilo olagligt tillverkad vattenpipstobak och annat material har beslagtagits i samband med ett tillslag i Skövde. Vid insatsen beslagtogs även cirka 220 kilo Verbascum (kungsljus).

Insatsen skedde tidigare i veckan på nio olika adresser i och omkring Skövde och leddes av polis från Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg. Vid insatsen medverkade även områdespolisen i Skövde. Insatsen är resultatet av en längre tids utredningsarbete och spaning där EBM:s utredningspersonal har samverkat med områdespolisen i Skövde.

Verksamheten uppskattas ha pågått under flera år. Brottsmisstankarna rör grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor samt grovt bokföringsbrott.

– Vi kan konstatera att insatsen har varit framgångsrik. Målsättningen med insatsen var att göra omfattande beslag av bland annat punktskattepliktiga varor såsom olaglig vattenpipstobak och Verbascum, det har vi gjort, säger Heléne Wikström, insatsledare och kriminalkommissarie vid EBM i Göteborg.

Verbascum framställs av växten kungsljus och är en punktskattepliktig produkt på grund av att den också går att röka.

Andra beslag som gjordes var bland annat utrustning för framställning av vattenpipstobak, 8,5 ton glycerin, kontanter motsvarande cirka 60 000 kronor, smuggelcigaretter och smuggelsprit, en mängd it-utrustning och bokföringsmaterial.

Enbart de beslagtagna tillsatserna som behövs för att framställa vattenpipstobak hade orsakat ett skatteundandragande på uppskattningsvis minst 20 miljoner kronor.

– Det som händer nu är att ytterligare utredningsåtgärder ska genomföras, till exempel ska de beslag som gjorts vid tillslaget gås igenom och analyseras vidare. Vi ska även hålla förhör med de misstänkta. Av det som framgått i utredningen hittills verkar brottsligheten ha varit omfattande och systematisk, säger Heléne Wikström.

– Generellt är denna typ av brottslighet väldigt lukrativ samtidigt som de potentiella straffen är relativt låga, vilket gör det attraktivt för kriminella. I många fall är produktionen och hanteringen av illegala tobaksprodukter storskalig och genererar miljontals kronor i brottsvinster. Det är en prioriterad brottstyp som Ekobrottsmyndigheten arbetar hårt för att motverka och lagföra säger Heléne Wikström.

Punktskattebrott uppgår till miljardbelopp i skattebortfall varje år i Sverige. Utöver tobak gäller punktskatter för en mängd olika varor som exempelvis alkohol och energivaror såsom olja.

– Att köpa olagligt tillverkad vattenpipstobak eller annan oskattad tobak kan verka harmlöst, men det här är en viktig inkomstkälla för kriminella och den grova organiserade brottsligheten, säger Heléne Wikström.

Senast på lördag kl 12.00 ska åklagaren ta beslut om de två anhållna personerna ska begäras häktade.

Ämnen

Kategorier


Ekobrottsmyndigheten upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Vi arbetar aktivt för att återföra vinsterna av brott. Vårt arbete genomsyras av ett brottsförebyggande perspektiv. Brottsbekämpningen förutsätter en nära och systematisk samverkan med andra myndigheter och ett välutvecklat internationellt samarbete.

Kontakter

Niklas Ahlgren

Niklas Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig 0707550415

Om Ekobrottsmyndigheten

EBM prioriterar att bekämpa ekonomisk brottslighet som är samhällsskadlig, hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen. Dessutom medverkar vi aktivt i de myndighetsgemensamma satsningarna mot organiserad brottslighet och grov ekonomisk brottslighet. EBM bidrar i arbetet inom ramen för EU:s policycykel avseende organiserad och allvarlig internationell brottslighet tillsammans med övriga medlemsstater.

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor, Hantverkargatan 15, Box 22098
104 22 Stockholm