Gå direkt till innehåll
Tillslag mot omfattande penningtvättshärva i Göteborg

Pressmeddelande -

Tillslag mot omfattande penningtvättshärva i Göteborg

Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater för att avlöna svart arbetskraft i Göteborg. En förundersökning om misstänkta grova ekobrott pågår vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg och i dagsläget är 18 personer brottsmisstänkta, varav två huvudmän är häktade.

Brottsmisstankarna rör grova bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt och ska ha pågått under perioden december 2021 till och med februari 2023. De misstänkta är i huvudsak medborgare i Polen och Ukraina och vissa av dem är kända av polisen sedan tidigare. Tillslaget, som skedde i början på februari, planerades och genomfördes av EBM i nära samverkan med Polismyndigheten i Region Väst.

– Vad gäller brottsupplägget misstänker vi att pengar som har genererats av annan brottslighet, har inbetalats och sedan skickats i flera olika led, via Polen, för att slutligen kunnat tas ut från bankomater i Göteborgsområdet. Syftet har varit att tvätta sammanlagt drygt 28,5 miljoner kronor. Vår hypotes är att pengarna har använts för att betala svart arbetskraft inom byggbranschen i Sverige, säger Tom Lilja, utredningsledare vid EBM i Göteborg.

Under sommaren 2022 uppmärksammade en ägare till en livsmedelsbutik i Göteborg hur ett antal personer, en eller flera gånger i veckan, tog ut stora summor pengar från bankomaterna i anslutning till butiken. Butiksägaren kontaktade då områdespolisen som i sin tur upprättade en anmälan om misstänkt penningtvätt och en förundersökning inleddes. En utredare vid områdespolisen kunde genom analyser av övervakningsfilm och via inre spaning identifiera tre misstänkta uttagspersoner.

– Det är så klart alltid positivt när allmänheten är vaksam på misstänkt brottslighet och slår larm när man anser att något verkar suspekt, säger Tom Lilja.

I början av november 2022 hade utredningen växt så pass mycket att lokalpolisen ansåg att de själva inte hade rätt förutsättningar för att för att driva ärendet vidare och tog då kontakt med EBM i Göteborg.

Åklagare vid EBM inledde en förundersökning om misstänkt grov näringspenningtvätt och ett utredningsteam med utredningsledare, utredare, ekorevisor, analytiker och IT-forensiker sattes ihop. Uppgifter från den aktuella banken som kontantuttagen gjorts ifrån inhämtades och stora mängder övervakningsfilm analyserades.

Genom bland annat inre och yttre spaning och uppgifter från Polen kunde följande konstateras:

  • 13 stycken uttagspersoner från Polen och Ukraina identifierades
  • Drygt 28,5 miljoner kronor tas ut på bankomater i Göteborg med omnejd från tio polska bankkort under perioden januari 2022 till februari 2023
  • Pengarna kommer från ett antal bankkonton i en och samma polska bank
  • Pengarna till de polska bankkorten kan sedan kopplas till betalningar från två enskilda firmor i Sverige med polska medborgare som företrädare

Tillslagetgjordes på totalt åtta adresser i Göteborg med omnejd och deltog gjorde poliser och IT-forensiker från EBM, radiobilspatruller, regionala insatsstyrkan, hundpatrull, en större grupp från gränspolisen samt den utredare som inledde ärendet från början. Tillslaget koordinerades av insatsledare från både EBM och Polismyndigheten. Inför insatsen var 14 personer anhållna i sin frånvaro, varav 12 personer greps. Veckorna efter frihetsberövades ytterligare misstänkta personer i utredningen. Tillgångar i form av bilar, kontanter och tillgodohavande på bankkonton har tagits i beslag.

– Det som nu händer är att de beslag som gjordes i samband med tillslaget gås igenom och analyseras för att kunna säkra bevisning. Det kan handla om telefoner, datorer, bokföring, med mera. Det hålls även fortsatta förhör med de misstänkta samt andra personer av intresse, säger Tom Lilja.

Ämnen

Kategorier


Ekobrottsmyndigheten upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Vi arbetar aktivt för att återföra vinsterna av brott. Vårt arbete genomsyras av ett brottsförebyggande perspektiv. Brottsbekämpningen förutsätter en nära och systematisk samverkan med andra myndigheter och ett välutvecklat internationellt samarbete.

Kontakter

Niklas Ahlgren

Niklas Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig 0707550415

Om Ekobrottsmyndigheten

EBM prioriterar att bekämpa ekonomisk brottslighet som är samhällsskadlig, hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen. Dessutom medverkar vi aktivt i de myndighetsgemensamma satsningarna mot organiserad brottslighet och grov ekonomisk brottslighet. EBM bidrar i arbetet inom ramen för EU:s policycykel avseende organiserad och allvarlig internationell brottslighet tillsammans med övriga medlemsstater.

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor, Hantverkargatan 15, Box 22098
104 22 Stockholm