Gå direkt till innehåll
Erik Olson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 19 augusti 2020

Pressmeddelande -

Erik Olson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 19 augusti 2020

På Erik Olsson Fastighetsförmedling har sommaren varit aktiv. Efterfrågan har varit högre än normalt och absorberat sommarutbudet bra. Vi har sålt ovanligt många bostäder den här sommaren. Många sålda bostäder i sommar ger en stabilare marknad i höst. Det är bra eftersom vi förväntar oss en stor utbudsökning nu när sommaren tar slut.

Nu, när utbudet snart exploderar, sätts efterfrågan och marknadens stabilitet på prov. Det har det sålts fler bostäder än vanligt i sommar. I hela landet har det sålts en tredjedel fler lägenheter under juli i år än förra året. I Stockholm är skillnaden över 50%. Det får fler att vilja köpa bostad nu. Det kan behövas nu när mycket talar för att utbudsökningen blir stor när marknaden kommer igång efter sommaren.

Under sommaren byggs det upp ett behov av att byta bostad. Ända sedan i våras har vi räknat med att Coronan får fler att vilja byta bostad. När semestern föregås av att många arbetar hemma tillsammans och går varandra på nerverna redan innan semestern börjat, bör det bli fler än vanligt som separerar och behöver byta bostad. Tack vare att det har sålts så många bostäder under sommaren slipper vi den del av utbudet som annars hade bestått av osålda bostäder som man försöker sälja igen. Effekten blir dubbel när många som sålt vill köpa en ny bostad nu så efterfrågan ökar. Det minskar risken för en utbudschock som skapar turbulens och prisfall i höst. Den extra osäkerheten som Coronan skapar, där förutsättningarna förändras mycket och snabbt, får fler att följa vårt råd att sälja innan de köper nytt för att göra en trygg bostadsaffär. Ofta kräver dessutom banken att man säljer först för att få låna till den nya bostaden. En ökad aktivitet på bostadsmarknaden börjar därför med en kraftig utbudsökning. Då är det skönt att många har gått från utbuds- till efterfrågesidan på bostadsmarknadens balansvåg.

Inom nyproduktion bör den ökade osäkerheten som Coronan ger leda till att färre vill köpa nyproduktion med lång tid kvar till tillträde eftersom de då står en stor risk för eventuella prisnedgångar både för bostaden de redan äger och för den nya som de väntar på att få tillträde till under lång tid.

Om rekommendationen med hemarbete förlängs kan det leda till ändrade preferenser. Arbete och studier hemma gör att man vill bo större. Uteblivna arbetsresor och en vilja att distansera sig gör att ett centralt läge inte blir lika viktigt. Den typen av preferenser, tillsammans med inlåsningseffekterna som det nya taket för reavinstuppskov ger, är även en anledning till att villamarknaden varit så het ett tag.

Det blir spännande att se vilka förväntningar visningsbesökarna har nu när vi uppdaterar Erik Olsson Bostadsindex inom kort. Det stora utbud vi förväntar oss under hösten kräver att de är trygga och vågar agera för att marknaden skall vara i balans med stabila priser. Låga bolåneräntor är en förutsättning för en stabil bostadsmarknad. Det ger låga bolånekostnader så att färre arbetslösa måste sälja sin bostad. Högre bolåneräntor ger inte bara ett större utbud, utan dessutom ett utbud där säljare som måste sälja har ett sämre förhandlingsläge mot köparna på ett sätt som ger lägre bostadspriser.

I Stockholm fortsätter marknaden att vara stark. Utbudet är inte så stort samtidigt som många som sålt före och under sommaren vill köpa så efterfrågan hålls uppe. Villamarknaden har varit stark länge, men under juli har det sålts över 50% fler lägenheter i år både om man jämför med förra året och 2018. När dessa nu vill köpa bostad ökar efterfrågan på ett sätt som gör det lättare att matcha den stora utbudsökningen vi räknar med kommer snart. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är 14%.

I Göteborg har vi så många fler bostäder än tidigare somrar i år att vi är den största mäklaren i Göteborgs kommun. Marknaden är stark. Räntan förblir låg. Det är mer osäkert hur arbetsmarknaden påverkas när korttidspermitteringarna tar slut. Utbudet har redan ökat rejält. Det återstår att se hur väl efterfrågan klarar att absorbera den ytterligare utbudsökningen vi väntar oss.Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är 17%.

I Malmöområdet är marknaden stark. Vår marknadsandel ökar och vi har aldrig tidigare sålt så många bostäder i juli som i år. Augusti ser bra ut med en stabil efterfrågan och många nya uppdrag. Det låga utbudet av villor hjälper oss att få många visningsbesökare och höga slutpriser. Oron för Corona påverkar kunderna väldigt lite. I Skåne är andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen kvar runt ganska låga 10%.

Ämnen

Taggar

Regioner


Erik Olsson Fastighetsförmedling startade 1997 med en idé om att utmana branschens konventioner. Att tänka nytt istället för att göra som man alltid gjort. Att jobba metodiskt och proaktivt istället för att annonsera och vänta. Ambitionen var att erbjuda en modern mäklartjänst som minimerar det oroliga pirret i magen för alla inblandade och maximerar möjligheterna till en bra affär.

Presskontakt

Johan Nordenfelt

Johan Nordenfelt

Presskontakt Chef Affärs- & processutveckling Informationschef 073-377 84 40
Erik Olsson

Erik Olsson

Presskontakt Grundare 070-760 66 00

Relaterat material

Vår styrka sitter i detaljerna

Erik Olsson Fastighetsförmedling startade 1997 med en idé om att utmana branschens konventioner. Att tänka nytt istället för att göra som man alltid gjort. Att jobba metodiskt och proaktivt istället för att annonsera och vänta. Ambitionen var att erbjuda en modern mäklartjänst som minimerar det oroliga pirret i magen för alla inblandade och maximerar möjligheterna till en bra affär.

Erik Olsson Fastighetsförmedling
Sveavägen 147
113 46 Stockholm