Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Erik Olson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 19 mars 21

På Erik Olsson säljer vi fler bostäder, snabbare, och till högre priser än tidigare. Låga räntor och lyckade vaccinationer är diskonterade i dagens marknad. Hittills har marknaden stått emot problemen med vaccinationerna. Förhoppningsvis får vi bara en liten försening av den ekonomiska återhämtningen. Vi får se hur länge problemen kan fortsätta innan framtidstro och marknadspsykologi påverkas negativt.

Inflationsutvecklingen är viktig eftersom bostadsmarknadens styrka och dagens höga bostadspriser baseras på de låga bolåneräntorna vi har nu. När det gäller räntorna är signalerna motstridiga med ökade inflationsförväntningar samtidigt som den faktiska inflationen har gått ner sista tiden. Bland arbetsmarknadens parter, som påverkar löneutvecklingen och därmed den faktiska inflationen, har Inflationsförväntningarna på ett års sikt ökat med ungefär 0,5% sedan december. Sedan årsskiftet har ökade inflationsförväntningar även fått räntan på tioåriga svenska statsobligationer att stiga med 0,4%. Hittills har bolåneräntorna inte påverkats så mycket. Räntekänsligheten, som byggts upp under många år med extremt låga räntor som ökat bostadspriserna och bostadslånen, gör samtidigt att det kan räcka med en oro för höjda bolåneräntor för att göra den bekymmersfria marknadspsykologin vi har nu mer nervös. Mot detta står den faktiska inflationen. I februari sjönk inflationen till låga 1,5%, långt under Riksbankens mål på 2%. Det får nog inte Riksbanken att sänka räntan, men den låga inflationen förlänger tiden med låga räntor och minskar sannolikheten för höjningar. Även om räntehöjningar från Riksbanken känns avlägsna skulle en ökad riskpremie på bostadsobligationer kunna öka bolåneräntorna på ett sätt som gör att man bör ha marginaler när man köper en ny bostad. Planerar man bostadsköpet med hög belåningsgrad är det extra viktigt att ha en tät dialog med banken så man inte överraskas av att man inte får låna så mycket som man hoppades. Risken ökar om bankerna blir mer restriktiva för att de får svårare att finansiera sina bostadslån på obligationsmarknaden. När räntan är låg, och stämningen på bostadsmarknaden är så obekymrad som Erik Olsson Bostadsindex visar, ökar betalningsviljan. Att bostadspriserna har ökat mycket mer än lönerna en tid betyder att många vill låna mer och närmar sig gränsen för vad banken låter dem låna. Möjligheten att finansiera ett bostadsköp styr bostadspriserna. Får man inte låna så mycket som man vill blir betalningsförmågan lägre så prisutvecklingen dämpas.

Erik Olsson Nyproduktion konstaterar att nyproduktionsförsäljningen går fortsatt starkt. De har inte upplevt ett lika stort intresse för att köpa på ritning sedan våren 2017. Modellen med fasta priser som tillämpas inom nyproduktion upplevs som extra fördelaktig när så många förväntar sig stigande bostadspriser som Erik Olsson Bostadsindex visade nu senast. Den ökade efterfrågan har gjort att utbudet av nyproduktion med kort tid till inflyttning har minskat kraftigt och i princip tagit slut säger Klas Petersson som är vd på Erik Olsson Nyproduktion.

I Stockholm är marknaden stark. Vi har många visningsbesökare med kraftfulla budgivningar och snabba försäljningar till höga priser. Villor och större bostäder går minst lika bra som tidigare, men i princip alla bostadstyper går bra och vi har nästan inga osålda bostäder. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen har ökat till 25%.

I Göteborg är det fortfarande ett bra tryck på bostadsmarknaden. Trenden med stigande priser ser ut att fortsätta och det är många som vill ha ett nytt hem. Erik Olsson i Göteborg har aldrig förmedlat så många bostäder som vi gjort under början av mars. Efterfrågan på villor är enorm. Vi räknar med en fortsatt stark marknad. Stränga reserestrektioner och en stor efterfrågan gör förmodligen att vi får en aktivare bostadsmarknad under påskhelgen än vanligt. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen ligger runt höga 40%.

I Malmöområdet är marknaden fortsatt stark med ett lågt utbud och intensiva budgivningar, särskilt på villorna. Utbudet är så lågt att oron börjar bli större över att hitta en ny bostad än för att lyckas väl med den egna försäljningen. En del köper först och förbereder sin bostad väl inför försäljningen. Andra säljer först, men med längre tid till tillträdesdatum. Den stora efterfrågan gör även att fler hör av sig för att få vara med i vårt spekulantregister. I Skåne har andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen ökat till runt 20%.

Ämnen

Taggar

Regioner


Erik Olsson Fastighetsförmedling startade 1997 med en idé om att utmana branschens konventioner. Att tänka nytt istället för att göra som man alltid gjort. Att jobba metodiskt och proaktivt istället för att annonsera och vänta. Ambitionen var att erbjuda en modern mäklartjänst som minimerar det oroliga pirret i magen för alla inblandade och maximerar möjligheterna till en bra affär.

Presskontakt

Johan Nordenfelt

Johan Nordenfelt

Presskontakt Chef Affärs- & processutveckling Informationschef 073-377 84 40
Erik Olsson

Erik Olsson

Presskontakt Grundare 070-760 66 00