Gå direkt till innehåll
Erik Olson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 20 april 2021

Pressmeddelande -

Erik Olson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 20 april 2021

På Erik Olsson förmedlar vi fler bostäder än någonsin tidigare, och våra säljare får väldigt höga priser efter intensiva budgivningar. Även den stora mängden kunder som vill komma med i vårt kundregister för att få gå på våra förhandsvisningar visar att marknaden är stark, och stärker den ytterligare.

Hittills har beskedet om att amorteringskravet återinförs i slutet av sommaren haft en liten effekt på bostadsmarknaden. Så länge räntan är så låg som nu slår inte amorteringarna så hårt. När räntorna väl stiger gör de återinförda amorteringsreglerna lite paradoxalt hushållen mer räntekänsliga eftersom en högre räntekostnad blir extra tung att bära om den toppas av en större tvångsamortering. Det svider mer att amortera 3% ovanpå en ränta som är 4% än nu när räntan för många inte ens är hälften så hög.

Påsken är en av vårens långhelger som flyttar sig i kalendern. Förra året var den två veckor senare än i år. Utöver det var Covid en ny företeelse för ett år sedan. Nu vet vi att pandemin snarast har gjort det har sålts fler bostäder och till högre priser. För ett år sedan var läget tvärt om ytterst osäkert både på bostadsmarknaden och i andra delar av samhället. Det gör det svårare än vanligt med jämförbarheten.

Det är balansen mellan utbud och efterfråga som styr prisutveckling och stabilitet snarare än storleken på utbudet i sig. Ett lågt utbud och en stark efterfrågan kan samtidigt förändra balansen så att en redan stark marknad förstärker sig själv. På den starka marknaden vi har nu säljs bostäderna snabbare än tidigare. Viljan att vara med i vårt spekulantregister för att få köpa bostäder innan de når den publika marknaden har ökat ytterligare. Fler försäljningar till spekulantregistret gör att en mindre andel av bostäderna som säljs når utbudet på den publika marknaden. När försäljningarna dessutom går snabbare, så att varje bostad inte ingår i det publika utbudet lika länge, blir utbudet lägre vid varje enskild tidpunkt man mäter. Samtidigt gör de höga prisförväntningarna att köparna vill agera snabbt. Så länge pandemin förändrar våra boendepreferenser och får oss att prioritera bostaden högre, samtidigt som räntor och arbetslöshet inte ökar, är det mycket som talar för att bostadsmarknaden fortsätter att vara minst lika stark som nu en tid framöver med många bostadsförsäljningar och höga bostadspriser genom att efterfrågan absorberar utbudsökningen som brukar komma så här års.

Erik Olsson Nyproduktion konstaterar att vi trots fler säljstarter som ökat utbudet av nyproduktion fortfarande har högre efterfrågan än utbud i de flesta områden. Det återspeglas tydligt i försäljningshastigheten. Vi har flera nystartade projekt som har sålt slut snabbt på bara ett par månader säger Klas Petersson som är vd på Erik Olsson Nyproduktion.

I Stockholm har den starka marknaden konsoliderat sig lite på en hög nivå. Vi har nästan inga osålda bostäder. Trenden att ettor går trögare än större bostäder är tydligast i Stockholm. Det har nästan varit en naturlag att ettor haft högst kvadratmeterpris och sålts snabbast. Önskan om större bostad och att många i målgruppen för ettor har svårare att finansiera ett köp gör att ettorna halkat efter. Villor och större bostäder är fortfarande extra efterfrågade. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen ligger lite lägre runt 15%.

I Göteborg är utbudet lågt och efterfrågan hög. Bostadsmarknaden är på rekordnivå med snabba försäljningar och priser som fortsätter uppåt. Trenden är starkast på villasidan där prisökningen är störst. De av våra bostäder som hinner ut på Hemnet är där 10 dagar kortare än normalt nu. Vi har aldrig sålt så många bostäder i västra Sverige på Erik Olsson som nu i mars. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen fortsätter att vara högt på 38%.

I Malmöområdet är marknaden lika stark som tidigare. Trots att utbudet av bostadsrätter har ökat lite är intresset för våra visningar fortsatt stort. Det låga utbudet av villor gör att priserna fortsätter öka. Många vill köpa våra bostäder redan innan de når den öppna marknaden. En kombination av att efterfrågan är hög och att vi har fått in många uppdrag den senaste tiden gör att vi räknar med att sälja många bostäder till höga priser på en aktiv marknad i Malmöområdet en tid framöver. I Skåne har andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen ökat till runt 30%.

Ämnen

Taggar

Regioner


Erik Olsson Fastighetsförmedling startade 1997 med en idé om att utmana branschens konventioner. Att tänka nytt istället för att göra som man alltid gjort. Att jobba metodiskt och proaktivt istället för att annonsera och vänta. Ambitionen var att erbjuda en modern mäklartjänst som minimerar det oroliga pirret i magen för alla inblandade och maximerar möjligheterna till en bra affär.

Presskontakt

Johan Nordenfelt

Johan Nordenfelt

Presskontakt Chef Affärs- & processutveckling Informationschef 073-377 84 40
Erik Olsson

Erik Olsson

Presskontakt Grundare 070-760 66 00