Gå direkt till innehåll
Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 14 april 2016

Pressmeddelande -

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 14 april 2016

På Erik Olsson Fastighetsförmedling betraktar vi bostadsmarknaden som stark, men lite mer avvaktande än tidigare. De reala faktorerna är lika gynnsamma som tidigare. Politiska utspel skapar dock ovisshet om framtiden. Det ökar nervositeten. Priserna har planat ut på en historiskt hög nivå, samtidigt som många bostäder tar lite längre tid att sälja, och andelen bostäder som säljs innan den publika visningen har minskat.

Nervositeten beror på politiska utspel och beslut som skapar osäkerhet om framtiden. Hushållen vet till exempel att det kommer ett amorteringskrav, men inte riktigt hur det påverkar det egna hushållet. De slutliga reglerna offentliggörs först efter 18 april, och tillämpas sedan redan från 1 juni. Utspel om sänkt reavinstskatt skapar förhoppningar som gör att ännu fler äldre, och andra med stora orealiserade reavinster, väntar med att sälja. Utspelen om att sänka ränteavdragen gör samtidigt att andra hushåll inte vågar köpa ny bostad när de inte vet hur hög räntekostnaden efter skatt blir i framtiden. Allt detta minskar rörligheten så att bostadsmarknaden fungerar sämre.

Avtalsrörelsen kan hjälpa till att mjuklanda bostadsmarknaden. Löneökningar runt exportindustrins märke på 2,2% är ganska lågt med hänsyn till vår höga sysselsättning och starka ekonomi, men ändå högt nog för att ge reallöneökningar med vår låga inflation. Om löneökningarna är tillräckliga för att öka inflationen, så att Riksbanken blir mindre desperat, minskar risken att de bedriver en ändå mer expansiv penningpolitik som eldar på bostadspriserna så att bostadslånen ökar mer. En bostadsmarknad som är för stark för sitt eget bästa är farlig. Då ökar risken för politiska beslut som kan skapa samma effekter som spräckta bubblor, även på en bostadsmarknad där egentliga bubblor inte finns. Om politiska beslut och utspel om bostadsmarknaden oroar hushållen, så att de minskar sin konsumtion, leder det till att vi får en negativ spiral i den reala ekonomin, inklusive bostadsmarknaden. Bostadsmarknaden är systemkritisk, och det är viktigt att hushållen kan basera sina bostadsaffärer på långsiktiga spelregler. Därför hoppas vi att de återupptagna samtalen om bostadsmarknaden mellan regeringen och oppositionen har resulterat i mer än vad som avspeglats i media. Det blir svårare att åtgärda problemen ju längre man väntar.

Vi får se om amorteringsreglerna skapar hets och prisuppgångar på samma sätt som förra året, när många ville köpa innan reglerna trädde i kraft. Hittills har effekten varit liten. Vi tror den blir mindre i år eftersom bankerna har restriktivare regler nu. Den största effekten av att amorteringskravet kommer på plats är nog att en sänkning av avdragsrätten för bolåneräntor rycker närmare.

I Stockholm ökar utbudet något jämfört med förra året. Antalet visningsbesökare är ungefär lika högt som tidigare. Hittills har det nya beslutet om att införa amorteringskravet inte skapat samma typ av hets på marknaden som förra året. Många affärer tar lite längre tid än tidigare för att säljarnas prisförväntan är hög, samtidigt som köparsidan är lite mer avvaktande. Ca 10-15% av bostäderna Erik Olsson förmedlar i Stockholm säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen.

I Göteborg har kombinationen av påsk och beslutet om amorteringskravet gjort bostadsmarknaden mer avvaktande än tidigare. Utbudet av bostäder är jämförelsevis stort nu. Vi räknar med att antalet visningsbesökare per bostad minskar lite när utbudet ökar. Andelen av bostäderna Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är 20-25%.

I Malmöområdet och Lund är marknaden stark, och antalet sålda bostäder högt. Utbudet har ökat lite så att en del bostäder har haft färre spekulanter än tidigare. Under april räknar vi med att utbudet fortsätter att öka. Det kan leda till längre försäljningsprocesser.I Skåne säljs 10-15% av bostäderna som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen.


Kontakta gärna informationschef Johan Nordenfelt på: 0733-77 84 40 för ytterligare material.
Erik Olsson, vd på Erik Olsson Fastighetsförmedling, nås på: 070-760 66 00.

Ämnen

Taggar


Erik Olsson Fastighetsförmedling startade 1997 med en idé om att utmana branschens konventioner. Att tänka nytt istället för att göra som man alltid gjort. Att jobba metodiskt och proaktivt istället för att annonsera och vänta. Ambitionen var att erbjuda en modern mäklartjänst som minimerar det oroliga pirret i magen för alla inblandade och maximerar möjligheterna till en bra affär.

Presskontakt

Johan Nordenfelt

Johan Nordenfelt

Presskontakt Chef Affärs- & processutveckling Informationschef 073-377 84 40
Erik Olsson

Erik Olsson

Presskontakt Grundare 070-760 66 00

Relaterat material

Vår styrka sitter i detaljerna

Erik Olsson Fastighetsförmedling startade 1997 med en idé om att utmana branschens konventioner. Att tänka nytt istället för att göra som man alltid gjort. Att jobba metodiskt och proaktivt istället för att annonsera och vänta. Ambitionen var att erbjuda en modern mäklartjänst som minimerar det oroliga pirret i magen för alla inblandade och maximerar möjligheterna till en bra affär.

Erik Olsson Fastighetsförmedling
Sveavägen 147
113 46 Stockholm