Gå direkt till innehåll
Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 14 februari 2017

Pressmeddelande -

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 14 februari 2017

”Lockpriser” gör många som letar bostad frustrerade. Det började i Stockholm, men har spridit sig till andra storstäder. En undersökning har visat att lockpriser är den överlägset största förklaringen, med 60% av svaren, till stockholmarnas låga förtroende för fastighetsmäklare. Branschorganisationen Fastighetsmäklarförbudet, FMF, föreslog därför en ny metod där man presenterar lägenheter som är till salu med ”statistiskt jämförelsevärde”. Jämförelsevärdet ger konsumenterna en ny typ av information om bostadens värde. Målet är att skapa kundnytta och förbättra mäklarbranschens rykte. I en senare undersökning svarade 69% av visningsbesökarna att problemet med lockpriser skulle minska om mäklaren kompletterar utgångspriset ”föreslagen budstart” med ett statistiskt jämförelsevärde för att informera om bostadens värde. Nyligen genomförde vi på Erik Olsson en undersökning som visade att inte en enda visningsbesökare var negativ till att bostaden de besökte presenterades med ett statistiskt jämförelsevärde. Hela 95% uppgav dessutom att de vill att deras egen bostad presenteras med ett statistiskt jämförelsevärde när den säljs. Med de tydliga signalerna från konsumenterna hoppas vi att fler seriösa mäklare ansluter sig till FMF:s initiativ och presenterar bostäder med statistiskt jämförelsevärde.

I förra veckan rapporterade ”alla” större medier om Finansinspektionens analys som visade att bankernas bruttomarginal på bolån har ökat till rekordhöga 1,73%. Det talades om chockerande övervinster. Om man beräknar statens bruttomarginal på reavinstuppskoven på ett liknande sätt får man börja med att räkna om uppskovskostnaden till motsvarande bolåneränta hos bank. Det blir 3,25%. Om staten finansierar uppskoven med 10-åriga statsobligationer är upplåningskostnaden 0,65%. Det ger en bruttomarginal på 2,6%! Om staten finansierar uppskoven med löptider som är 5 år eller kortare är statens upplåningskostnad 0 eller till och med negativ så att bruttomarginalen är 3,25% eller högre! Det är märkligt att fokus ligger på bankernas bolån när de dyra reavinstuppskoven skadar bostadsmarknaden mycket mer genom att förstöra rörligheten. Egentligen är inte felet att kostnaden för uppskov är för hög, utan att den är fast och inte följer räntenivån så att den marknadsanpassas automatiskt. Vi tycker att man ska koppla uppskovskostnaden till statens upplåningskostnad. Då skulle reformen med fria reavinstuppskov plötsligt ge effekt. Nu gör den inte det eftersom det bara är hushåll med så svag ekonomi att de inte klarar bankernas kreditkrav som utnyttjar uppskoven som alternativ till ännu dyrare blancolån. Att göra kostnaden för uppskoven rörlig, så att den följer räntenivån, kan man naturligtvis göra helt kostnadsneutralt över tid.

I Stockholm är utbudet större än samma tid förra året. Utbudsförändringen varierar mellan olika områden och marknaden är spretigare. Vi har många visningsbesökare, men viljan att buda varierar mycket mellan olika bostäder. Det ställer större krav på mäklarens förmåga. Trots att köparna är mer kräsna räknar vi på Erik Olsson med en fortsatt stark och stabil bostadsmarknad i Stockholm under våren. 15 - 20%av bostäderna Erik Olsson förmedlar i Stockholm säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen.

I Göteborg var inledningen av året lite avvaktande. Nu i februari är marknaden starkare. På Erik Olsson räknar vi med att marknaden blir stark under våren. Utbudet är väldigt lågt och det är många som bokar in sig på våra visningar. Nu är det ungefär 25% av bostäderna som Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen.

I Malmö-området och Lund är marknaden mer låst än tidigare. Efterfrågan är stor men många som planerar att sälja vill hitta en ny bostad först. Det är svårare nu när utbudet i Malmö är ovanligt lågt. Vi får ett moment 22 innan marknaden återfår balansen mellan utbud och efterfråga. Under inledningen av året har vi sålt fler bostäder än vanligt, och försäljningarna går snabbt. I Skåne säljs omkring 30% av bostäderna som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen.


Kontakta gärna informationschef Johan Nordenfelt på: 0733-77 84 40 för ytterligare material.
Erik Olsson, vd på Erik Olsson Fastighetsförmedling, nås på: 070-760 66 00.

Ämnen

Kategorier


Erik Olsson Fastighetsförmedling startade 1997 med en idé om att utmana branschens konventioner. Att tänka nytt istället för att göra som man alltid gjort. Att jobba metodiskt och proaktivt istället för att annonsera och vänta. Ambitionen var att erbjuda en modern mäklartjänst som minimerar det oroliga pirret i magen för alla inblandade och maximerar möjligheterna till en bra affär.

Presskontakt

Johan Nordenfelt

Johan Nordenfelt

Presskontakt Chef Affärs- & processutveckling Informationschef 073-377 84 40
Erik Olsson

Erik Olsson

Presskontakt Grundare 070-760 66 00

Vår styrka sitter i detaljerna

Erik Olsson Fastighetsförmedling startade 1997 med en idé om att utmana branschens konventioner. Att tänka nytt istället för att göra som man alltid gjort. Att jobba metodiskt och proaktivt istället för att annonsera och vänta. Ambitionen var att erbjuda en modern mäklartjänst som minimerar det oroliga pirret i magen för alla inblandade och maximerar möjligheterna till en bra affär.

Erik Olsson Fastighetsförmedling
Sveavägen 147
113 46 Stockholm