Gå direkt till innehåll
Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 januari

Pressmeddelande -

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 januari

Nu ökar aktiviteten på bostadsmarknaden snabbt. Hittills har volymökningen varit balanserad med en efterfråga som matchar utbudet. Att utbudet blir stort är uppenbart. Den stora frågan är om efterfrågan absorberar utbudet så att vi får en balanserad volymökning. Hittills känns det stabilt.

Att utbudet kommer att bli stort under den närmsta tiden känns självklart. Många bostäder som inte såldes förra året kommer ut på marknaden igen samtidigt som mycket nyproduktion börjar bli klar för inflyttning. Att bankerna tvingar folk som vill låna till en ny bostad att sälja innan de köper nytt gör dessutom att en aktivitetsökning inleds med att fler försöker sälja än köpa bostad. Den stora frågan blir då om efterfrågan klarar av att absorbera utbudsökningen så vi inte får ett utbudsöverskott som växer sig fast, och blir svårt att sälja bort genom att obalansen skapar oro. Myndighetsregler för att dämpa bostadslånen i kombination med restriktiva banker minskar betalningsförmågan. Positiva faktorer som hög sysselsättning och låg ränta förstärks av att inkomstskattesänkningarna i beslutad budget ger ökade disponibel inkomster. Avskaffas värnskatten så som diskuteras nu ökar det också disponibel inkomst för en grupp hushåll som är viktiga för bostadsmarknaden. Hittills verkar efterfrågan matcha utbudet på ett sätt som ger oss en balanserad bostadsmarknad.

Förslaget om slopad kostnad för reavinstuppskov kan ge oss en vitalare och bättre fungerande bostadsmarknad med större rörlighet. Att släppa uppskoven fria samtidigt som man tar ut en uppseendeväckande hög kostnad för uppskoven, helt utan koppling till den låga räntan, var till stor del ett slag i luften. Kostnaden för uppskovet kan vara väl så hämmande för rörligheten som storleken på reavinstskatten. När man väl säljer sitt ägda boende behöver man inte pengarna som går i skatt på samma sätt som om man skall köpa nytt. Äldre med låg pension är en grupp som blir inlåsta av att de har dålig likviditet när den löpande kostnaden för uppskoven är så hög. Problemet med att presentera ett förslag om slopad uppskovskostnad utan att genomföra det snabbt därefter är att det kan skapas enorma låsningar om många skjuter på sin flytt i hopp om att omfattas av de nya förmånliga reglerna.

Riksbankens första räntehöjning på sju år blev förvånansvärt odramatiskt. Hushållen hade redan positionerat sig för lite högre räntor. När räntan fortfarande är så låg som nu har man ekonomiska marginaler som gör att frågan snarast är hur en ränteökning påverkar marknadspsykologin. I ett psykologiskt perspektiv är det mer utmanande om man hade väntat med att presentera en ränteökning till mötet i februari när utbudet är stort och måste matchas av en ordentlig efterfrågan. Nu får vi en lång tid utan ränteökningar som kan skapa oro och turbulens tack vare att ränteökningen redan är avklarad.

I Stockholm ökar utbudet snabbt nu. Hittills har efterfrågan ökat minst lika mycket. I helgen hade vi fler visningsbesökare än vanligt, och betydligt fler än innan årsskiftet. Köparna har vant sig vid de nuvarande förutsättningarna och verkar aktiva och målinriktade. Budgivningarna som tar vid nu visar styrkan i efterfrågan. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är fortfarande låg runt 5%.

I Göteborg har vi haft en positiv start på året. Många och köpsugna visningsbesökare gör att det säljs mycket bostäder så att utbudet inte har ökat så mycket som vi befarade. Det känns som den utvecklingen kan hålla i sig så att vi får en stabil marknad framför oss. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är drygt 15%.

I Malmöområdet är utbudet mycket mindre i år än det var i början av 2018. Vi har ganska få, men beslutsamma visningsbesökare. Erik Olsson säljer många bostäder i Skåne. Genomsnittligt behövs det två långa publika visningar per bostad. Mäklarens engagemang är viktigt. I Skåne är andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen fortfarande nästan obefintlig.

Ämnen

Kategorier


Erik Olsson Fastighetsförmedling startade 1997 med en idé om att utmana branschens konventioner. Att tänka nytt istället för att göra som man alltid gjort. Att jobba metodiskt och proaktivt istället för att annonsera och vänta. Ambitionen var att erbjuda en modern mäklartjänst som minimerar det oroliga pirret i magen för alla inblandade och maximerar möjligheterna till en bra affär.

Kontakter

Johan Nordenfelt

Johan Nordenfelt

Presskontakt Chef Affärs- & processutveckling Informationschef 073-377 84 40
Erik Olsson

Erik Olsson

Presskontakt Grundare 070-760 66 00

Vår styrka sitter i detaljerna

Erik Olsson Fastighetsförmedling startade 1997 med en idé om att utmana branschens konventioner. Att tänka nytt istället för att göra som man alltid gjort. Att jobba metodiskt och proaktivt istället för att annonsera och vänta. Ambitionen var att erbjuda en modern mäklartjänst som minimerar det oroliga pirret i magen för alla inblandade och maximerar möjligheterna till en bra affär.

Erik Olsson Fastighetsförmedling
Sveavägen 147
113 46 Stockholm