Gå direkt till innehåll
Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 juli 2019

Pressmeddelande -

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 juli 2019

Det är en stabil bostadsmarknad som tar sommarpaus. Om trenden med positiv marknadspsykologi som Erik Olsson Bostadsindex fångade upp redan i våras står sig eller ej beror mycket på vad det görs för politiska utspel om ränteavdrag och annat som berör bostadslån. Tack vare att det såldes många bostäder i våras blir det mindre osålt som läggs till den stora utbudsökningen av nyproduktion och successionsbostäder. Det ökar chansen att efterfrågan matchar utbudet även efter sommaren.

Aktiviteten på bostadsmarknaden är lite högre än tidigare somrar med ett större utbud, trots att det såldes mycket under våren så att andelen osålda bostäder, som brukar komma ut igen under sommaren, inte var så hög. I städer med många studenter är sommaren en period med ökad efterfrågan inför terminsstarten. Redan den 11:e juli, när de första antagningsbeskeden till universitet och högskolor skickas ut börjar många leta bostad. När beskedet till den andra antagningen kommer ut den 1:a augusti tillkommer nya studenter som börjar leta. Eftersom tiden dessutom är knapp innan studierna börjar är studenterna angelägna om att hitta en bostad så snabbt som möjligt. Generellt minskar dessutom utbudet mycket på sommaren. Efterfrågan går inte ner på samma sätt. Det skapar ett högre tryck på de bostäder som finns till salu. Vi på Erik Olsson räknar därför med att det kommer att gå bra att sälja bostäder under sommaren även i år, och särskilt bostäder som vänder sig till studenter.

En stor del av oron på bostadsmarknaden fokuserar på räntan och förutsättningarna för att få bostadslån. Räntan är en avgörande faktor för bostadsmarknaden, både på kort och lång sikt. Den är dessutom avgörande för marknadspsykologin. Därför kan det paradoxalt nog vara stabiliserande för bostadsmarknaden att ekonomin dämpas något, så länge sysselsättningen inte sjunker för mycket. Det skjuter ränteökningarna på framtiden. Nästan fem år med negativ ränta gör att hushåll, bostadsmarknad och resten av den svenska ekonomin aldrig har varit lika räntekänslig som nu. En minskad oro för ränteökningar har varit avgörande för att det har sålts så många bostäder under våren och försommaren. Det har givit oss en balanserad marknad med stabila bostadspriser trots att utbudet var så stort. Om vi skall få behålla den stabiliteten krävs det att hushållen inte oroar sig allt för mycket för ränteökningar eller regelförändringar som ökar bördan av bostadslånen. Därför blir det spännande att se vad politikerna lägger i samma paket som löftet i Januariöverenskommelsen om att ta bort kostnaden på reavinstuppskov. Rimligen vill man få en kostnadsneutral helhet som inte gynnar de som redan har det jämförelsevis bra. Med låg risk för större ränteökningar den närmaste tiden handlar ränterisken istället om regelförändringar som får den befintliga räntenivån att kännas mer i plånboken. Myndigheternas regler och bankernas restriktiva utlåning är gränssättande för bostadsprisernas utveckling nu när förutsättningarna är så goda i övrigt. Effekten av ändrade förutsättningar för bostadslån är störst där bostadspriserna och bostadslånen är högst med Stockholm och andra expansiva storstadsregioner i spetsen.

I Stockholm är aktivitetsnivån låg med undantag för mindre bostäder som vänder sig till studenter nu när antagningsbeskeden har skickats ut. Många vill träffa oss på intagsmöten för att diskutera en försäljning i höst. Vårens starka marknad gör att fler vill försöka byta en bostad eftersom det känns säkrare att göra bostadsaffär. Initialt kommer det att leda till ett stort utbud eftersom fler säljer innan de köper nytt. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är runt låga 5%.

I Göteborg gör det låga utbudet att intresset är stort för de bostäder som är till salu. Vi har många visningsbesökare och en hög avslutsfrekvens. Bostäder som inte sålts under våren säljs nu när konkurrensen är mindre. Göteborg är en stor studentstad med studenter från hela Sverige som behöver en bostad. Vi ser redan hur efterfrågan har ökat på mindre bostäder som vänder sig till studenter. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är 7%.

I Malmöområdet är utbudet nere på semesternivå och avsluten är få. I Lund är läget det motsatta med full aktivitet nu när det första antagningsbeskedet till universitetet har skickats ut. Det råder full aktivitet hos oss, särskilt när det gäller mindre lägenheter som vänder sig till studenter. I Skåne är andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen fortfarande väldigt låg.

Ämnen

Kategorier


Erik Olsson Fastighetsförmedling startade 1997 med en idé om att utmana branschens konventioner. Att tänka nytt istället för att göra som man alltid gjort. Att jobba metodiskt och proaktivt istället för att annonsera och vänta. Ambitionen var att erbjuda en modern mäklartjänst som minimerar det oroliga pirret i magen för alla inblandade och maximerar möjligheterna till en bra affär.

Presskontakt

Johan Nordenfelt

Johan Nordenfelt

Presskontakt Chef Affärs- & processutveckling Informationschef 073-377 84 40
Erik Olsson

Erik Olsson

Presskontakt Grundare 070-760 66 00

Vår styrka sitter i detaljerna

Erik Olsson Fastighetsförmedling startade 1997 med en idé om att utmana branschens konventioner. Att tänka nytt istället för att göra som man alltid gjort. Att jobba metodiskt och proaktivt istället för att annonsera och vänta. Ambitionen var att erbjuda en modern mäklartjänst som minimerar det oroliga pirret i magen för alla inblandade och maximerar möjligheterna till en bra affär.

Erik Olsson Fastighetsförmedling
Sveavägen 147
113 46 Stockholm