Gå direkt till innehåll

Ämnen: Bygg, fastighet

Fastighetsägarna Service årsredovisning, 2023

Digital transformation och snabbrörlighet präglar ett starkt år för Fastighetsägarna Service

Trots det utmanande konjunktur- och samhällsläget visar Fastighetsägarna Service på fortsatt starka resultat. Med ett händelserikt 2023 bakom sig, där digital transformation stått på agendan, har företaget nu helt nya förutsättningar för att accelerera den digitala utvecklingsresan under kommande år.
Digital förändringsresa
Det senaste året har för Fastighetsägarna Service präglats av den

Bakom Accessy ligger bland annat Fastighetsägarna Service, tillsammans med en rad andra fastighetsbolag, med det uttalade målet att förenkla dagens uppsjö av olika lås- och passersystem.

Bostadsrättsföreningen berättar: Detta är fördelarna med ett säkert och digitalt låssystem

Tänk om din bostadsrättsförenings dörrar visste vem de skulle släppa in – och kanske framför allt vem de inte skulle släppa in? – Vi såg möjligheterna i appen Accessy. Dels i närtid, med ett uppdaterat låssystem, men vi såg också potentialen som Accessy och Fastighetsägarna Service, med deras boendeapp, har för våra framtida ambitioner, säger Antonio Ropero vice ordförande hos Brf Designationen.

Fastighetsägarna Service står starkt trots en omvärld i förändring

Fastighetsägarna Service står starkt trots en omvärld i förändring

Trots rådande osäkerheter i omvärlden visar Fastighetsägarna Service på fortsatt stark tillväxt och positiv framtidstro. Genom satsningar på digitala lösningar och fokus på medarbetar- och kundupplevelse stängs år 2022 som ett av bolagets resultatmässigt bästa.

Fastighetsbranschens bästa förvaltningsplattform
Fastighetsägarna Service har under det senaste året påbörjat en digital transfo

Visa mer

Ledande leverantör av fastighetsförvaltningstjänster

Fastighetsägarna Service är ledande leverantör av fastighetsförvaltningstjänster såsom juridisk konsultation, ekonomisk förvaltning och teknisk förvaltning samt försäljning av fastighetsprodukter. Vi tillhandahåller några av landets skickligaste fastighetsjurister, hyresförhandlare, ekonomer, förvaltare, driftsingenjörer och fastighetsskötare till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Stockholmsregionen. Fastighetsägarna Service är ett helägt dotterbolag till branschorganisationen Fastighetsägarna Stockholm och har sedan 1920 underlättat vardagen för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar runt om i Stockholms län.

Fastighetsägarna Service

Alströmergatan 14
112 47 Stockholm
Sverige