Logistikbranschen utmanas av Maria Svantemark att ta ett gemensamt ansvar för en hållbar framtid

Blogginlägg -

Logistikbranschen utmanas av Maria Svantemark att ta ett gemensamt ansvar för en hållbar framtid

Vem är egentligen ansvarig för en hållbar framtid? Med den frågan inledde jag mitt seminarium på Logistiktrender 2018.

För att exemplifiera utgick jag från något jag kan väldigt väl - nämligen hotet om utfiskning av våra hav. Idag är 90% av världens fiskbestånd fullt utnyttjade eller överutnyttjade, ett problem som vi måste lösa. En del i lösningen är fiskodlingar på land. Men vad har landbaserade fiskodlingar med logistik att göra, och varför ska logistikbranschen behöva ta ansvar för ett framtida hållbart fiske?

Kopplingen är denna: för att kunna erbjuda konsumenter miljö- och klimatsmart fisk krävs inte bara hållbar produktion utan även innovativ logistik. En hållbar framtid når vi nämligen aldrig om vi arbetar i silos, utan det kräver branschöverskridande, långsiktiga samarbeten där varje branschs specifika kompetens nyttjas till max. Landbaserade fiskodlingar är bara ett exempel på den livsmedelsrevolution vi ser början på, där gamla sanningar måste ifrågasättas och där spelregler förändras. Kan vi kombinera denna livsmedelsrevolution med andra revolutioner vi så akut behöver i vårt samhälle för att röra oss i en bättre riktning? Att samordna olika branschers behov av hållbara lösningar gör att ett plus ett blir lika med tre. Kan vi till exempel titta på dagens logistikflöden för avgöra var framtida fiskodlingar ska anläggas för att optimera logistikflödena och samtidigt minska det totala klimatavtrycket från fiskprodukten?

I början av presentationen ställde jag två ytterligare frågor. Den första frågan, ”Hur många tycker att Findus är ansvarig för en hållbar framtid?”, genererade innan min presentation spridda handuppräckningar medan den andra, ”Hur många tycker att de själva är ansvariga för en hållbar framtid?”, ledde till desto fler händer i luften. Resultatet av denna mikrostudie säger något om att vi människor inser att vi själva har det största ansvaret, snarare än grannen bredvid.

När jag avslutade presentationen ställde jag samma två frågor igen. Det gör mig positiv att nästintill samtliga nu höll med mig om att både Findus och de själva var ansvariga för en hållbar framtid. Den når vi nämligen allra enklast om vi arbetar tillsammans.

Maria Svantemark
Nordic Sustainable Manager
Findus

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Findus Sverige AB, som är en del av Nomad Foods, är ett av landets ledande livsmedelsföretag. Kvalitet och smak samt hälsa och hållbarhet är sedan starten på 1940-talet nyckelord för verksamheten. Vårt engagemang bygger på att vi vill hjälpa alla som lagar mat att göra livet bättre i flera avseenden. Oavsett om du lagar mat privat - till dig själv, till vänner eller familj - eller om du i din yrkesroll lagar mat - till skolbarn, restaurangbesökare eller äldre - vill Findus bidra med naturlig, näringsrik och hållbar mat, varje dag.

Findus Sverige är marknadsledande inom frysta grönsaker, fisk och lagade rätter i Sverige. Bolaget omsätter ca 2,2 mrd kronor och har 500 produkter i sitt sortiment. Verksamheten leds från huvudkontoret i Malmö. Findus Sverige ingår i Nomad Foods (NF), Europas största livsmedelsbolag inom kategorin fryst mat. Bolaget har 4 800 medarbetare i 15 länder samt 13 egna fabriker i Europa. Nomad Foods marknadsför produkter under varumärkena Findus, Birds Eye, Iglo, la Cocinera, Lutosa, Goodfella's och Aunt Bessie's.

Följ Findus på: www.findus.se, www.facebook.com/FindusSverige

Relaterade nyheter