Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fiskbranschen: ”Åtgärder krävs”

” Åtgärder krävs för att bibehålla långsiktigt hållbart fiske och för att stärka förtroendet hos konsumenterna - fisk är framtidens mat med omtanke och omsorg” säger Yngve Björkman, ordförande i Fiskbranschens Riksförbund, som har årsstämma i dag på Smögens Havsbad, Smögen. ”Men vi vill också redovisa en hel del positivt som inte kommit fram tillräckligt i debatten - bland annat att beståndet av torsk i Östersjöns östra bestånd ökar. 1. Världens genom tiderna största torskbestånd är i gott skick - Ungefär 90 % av den djupfrysta torsk som säljs i Sverige kommer från icke-hotade bestånd i Barents Hav, där fiskekvoten är 430.000 ton i år. Sveriges totala torskfiskekvot är ca 3% av den volymen 2. Östersjön: ”större mängd fisk än beräknat” - Beståndet av torsk i Östersjön ökar – mellan 2005 – 2007 med över 30%, torskfångsten per trålad timme har ökat kraftigt under 2007 och många fiskare får nu sin veckoranson första fiskedagen. - Färska, icke officiella rapporter från ICES visar kraftig ökning av torsk i östra beståndet i år förutsatta att man får kontroll på det illegala fisket. - Situationen i Västerhavet är oroväckande men torsken är inte heller där ”utrotningshotad”. 3. Fisk och skaldjur är mycket viktig mat för folkhälsan, det har otaliga forskningsrapporter bevisat. Fiskbranschens Riksförbunds styrelse har beslutat om bland annat följande: Spårbarhet - Vi har genom vår europeiska branschförening tagit fram kontrakt med skriftlig garanti om spårbarhet och lagligt fiske vid import – SFR och fiskhandeln arbetar i samma riktning med sitt ”Närfiskat”. - Säker spårbarhet möjliggör miljömärkning. - FR har beslutat uppmuntra miljömärkning som Krav och Marine Stewardship Council (MSC) Fiskeriverket kartlägger nu olika miljömärken som förekommer i Norden Bättre märkning - Dagens ”fångstområde” kan gälla hela Nordostatlanten – nu har vi fått Livsmedelsverkets bekräftelse att vi kan rekommendera som exempel ”Nordsjön” eller ”Barents Hav” – Nordostatlanten delas upp i ett tiotal mindre områden. - EU:s regelverk kräver märkning med handelsbeteckning, fångstområde och odlat/eller viltfångat av färsk, fryst och rökt fisk för konsumentmarknaden – vi rekommenderar nu detta att gälla också för sammansatta produkter och konserver av olika slag. - Vi rekommenderar att samma regler införs för storköksprodukter. - FR rekommenderar att handelsbeteckningen kompletteras med latinskt namn - FR rekommenderar att produktionsland anges – har fisken fångats i Barents Hav och filéats i Kina skall detta anges på förpackningen. - Vi har tagit initiativ till en nationell märkning av ”Omega 3” baserad på fisk – utarbetas av Svensk Fisk Utbildning - FR startar utbildning av beslutsfattare inom inköp och kostråd i samråd med Livsmedelsverket. - FR samarbetar med Kommuner och Livsmedelsverket då det gäller information om korrekt märkning - FR är tillsammans med Sveriges Fiskare Riksförbund huvudintressent i Svensk Fisk som har en viktig funktion då det gäller information till konsumenter. ”Det finns gott om fisk och skaldjur som förvaltas på ett bra sätt”, säger Yngve Björkman– ”nu gäller det att se till att all fisk och skaldjur och produkter därav, som saluförs i Sverige, kan köpas och konsumeras med gott samvete och att på ett pedagogiskt sätt informera konsumenterna om detta” För information kontakta Yngve Björkman, tel 0522 393 69 – eller E-post yngve.bjorkman@fiskbranschen.se – www.fiskbranschen.se

Ämnen


Vi består av flera organisationer som verkar för en hållbar blå näring från hav till bord.


De viktigaste frågorna vi driver är:

  • Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för branschen
  • Ökad konsumtion av nyttig och god sjömat
  • Ökad användning av sjömat i den offentliga måltiden
  • Att synliggöra den blå livsmedelskedjans värde för Sverige
  • En effektiv och hållbar lagstiftning som ska gynna såväl branschen som konsumenter och andra berörda
  • Att arbeta för en konkurrenskraftig tillförsel av råvaror för en lönsam och attraktiv näring
  • Samverkan med organisationer, myndigheter samt intressenter inom och utom branschens är avgörande för en hållbar utveckling samt för att tillgodose medlemmarnas intressen

Kontakter

Wenche Hansen

Wenche Hansen

Presskontakt VD Matfiskodlarna Sverige AB +4673-09 59 839

Karin Fagerståhl

Presskontakt Sjömatsfrämjandet +46 31 85 00 54
Roger Thilander

Roger Thilander

Presskontakt VD Göteborgs Fiskauktion +46 705 62 40 19
Peter Linder

Peter Linder

Presskontakt Verksamhetsansvarig Fiskbranschens Riksförbund 0708-131886

En gemensam röst för hela branschen från hav till bord

Vi utvecklar den blå näringen genom samverkan. Vi arbetar för en hållbar blå livsmedelskedja. Vi inspirerar till att tillaga god och hälsosam sjömat. Vi förser Sverige med fantastiska råvaror från sjö och hav.