Gå direkt till innehåll
Höj inte farleds- och lotsavgifterna – höj anslagen till Sjöfartsverket

Pressmeddelande -

Höj inte farleds- och lotsavgifterna – höj anslagen till Sjöfartsverket

Den 18 februari tar Sjöfartsverkets styrelse beslut om man ska höja farleds- och lotsavgifterna eller ej, en avgift som tas ut av handelssjöfarten och som till stor del finansierar Sjöfartsverkets verksamhet. Coronapandemin och de restriktioner som inneburit att människor resor i betydligt mindre utsträckning har drabbat sjöfarten mycket hårt. Pandemin har bland annat lett till ca 2000 uppsägningar, inställda linjer och upplagda fartyg. Femton olika organisationer har därför skrivit ett brev till Sjöfartsverkets styrelse där man motsätter sig att Sjöfartsverket föreslår att handelssjöfarten ska betala mer till myndigheten mitt under en brinnande pandemi.

- Vi har informerats om Sjöfartsverkets ekonomiska bekymmer till följd av Corona, samt om de avgiftshöjningar som Sjöfartsverkets ledning planerar inför 2021. Vi uppskattar att informeras och ges möjlighet till dialog tidigt i processen. Vi vill emellertid med detta brev å de kraftfullaste protestera mot ytterligare avgiftshöjningar. Det vore starkt negativt för svenskt näringslivs konkurrenskraft och möjligheterna att nå de ambitiösa politiska målen. Sjöfartsverkets styrelse bör kräva att ägaren ska fullt ut kompensera för det intäktsbortfall man drabbats av i samband med Covid-19 och staten måste till fullo, både investering och drift, finansiera vattenledernas vinterväghållning, skriver de femton organisationerna bland annat i brevet.

Näringslivets Transportråd företräder ett 40-tal tunga transportköpande företag och organisationer och kanslichefen Jenni Ranhagen anser att det vore mycket negativt om höjningar genomförs. 

Näringslivets Transportråd menar att en avgiftshöjning skulle ha negativ inverkan på näringslivets konkurrenskraft och möjligheter att återhämta sig från pandemin och bidra till en mer hållbar återstart av samhället, säger Jenni Ranhagen, kanslichef på Näringslivets transportråd.

Svensk Sjöfarts VD menar att regeringen måste agera för att handelssjöfarten och Sjöfartsverkets situation ska kunna förbättras.

- Sjöfarten och framförallt färjesjöfarten har drabbats mycket hårt av coronapandemin. Branschen har dessutom redan innan pandemin fått höjningar av både farleds- och lotsavgifter då systemet både förändrats och avgifterna höjts. Vi har såklart stor förståelse för Sjöfartsverkets tuffa ekonomiska situation, men att höja avgifterna i detta läge är helt fel väg att gå. Det motverkar bland annat politiska mål om ökad överflyttning av gods till sjöfart och skulle skicka en mycket negativ signal till alla dem som arbetar inom sjöfarten. Istället hoppas vi att regeringen förstår den stora utmaning som sjöfarten och Sjöfartsverkets befinner sig i och höjer anslagen till myndigheten så att man kan fortsätta bidra till Sveriges konkurrenskraft. Det är nödvändigt både för sysselsättningen och i arbetet för den hållbara återstarten, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Organisationerna och personerna som skrivit under brevet är:

 • Jenni Ranhagen, Kanslichef Näringslivets Transportråd
 • Karolina Boholm, Transportdirektör Skogsindustrierna
 • Marcus Dahlsten, VD Transportföretagen
 • Karin Johansson, VD Svensk Handel
 • Mikael Huss, VD Sjöbefälsföreningen
 • Magnus Huss, Förbundsdirektör IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
 • Peter Hermansson, VD FKAB Marine Design
 • Marcus Dahlsten VD Sjöfartens Arbetsgivareförbund - SARF
 • Bo-Erik Pers, VD Jernkontoret
 • Anders Werner, VD Skärgårdsredarna
 • Berit Blomqvist, VD Sveriges Skeppsmäklareförening
 • Rikard Engström, VD Föreningen Svensk Sjöfart
 • Kenny Reinhold, Ordförande Seko sjöfolk
 • Joachim Glassell, VD Maritimt Forum
 • Torbjörn Wedebrand och Marcus Dahlsten, Styrelseordförande resp VD Sveriges Hamnar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen bildades år 1906 som en bransch- och arbetsgivareorganisation. Sedan 2001 hanteras arbetsgivarfrågorna av Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF. Föreningen Svensk Sjöfart är därmed en renodlad branschförening som representerar ett 60-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen.

Kontakter

Madeleine Säll

Madeleine Säll

Presskontakt Kommunikatör 031 - 384 75 01

Relaterat innehåll

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart
Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige