Gå direkt till innehåll
Svensk Sjöfart träffar regeringens utredare för tonnageskatt och stämpelskatt

Pressmeddelande -

Svensk Sjöfart träffar regeringens utredare för tonnageskatt och stämpelskatt

Branschorganisationen Svensk Sjöfart har träffat regeringens utredare som ska se över tonnage och stämpelskatten.

- Att regeringen beslutat att se över tonnageskatten och stämpelskatten i syfte att stärka konkurrensförutsättningarna för den svenska sjöfarten är oerhört positivt. Sjöfarten transporterar ca 80-90 procent av alla varor till och från Sverige och är exempelvis viktig för försörjningsberedskapen och den svenska handeln, men är också en viktig näring sig som sysselsätter ca 100 000 människor indirekt. Att svenska rederier ges möjlighet att konkurrera med samma villkor som gäller i de större sjöfartsnationerna inom EU är helt avgörande för att vi långsiktigt ska ha en rederiverksamhet i Sverige. Får man inte ordning på förutsättningarna för rederierna så riskerar man inte bara rederiverksamheterna utan långsiktigt påverkas också svensk import och export eftersom sjöfartskompetensen är nödvändig för dessa, säger Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart.

Idag finns det endast 94 fartyg i den svenska handelsflottan, vilket är på tok för lite om vi ska kunna säkra landets försörjning. Det är helt centralt att sjöfartens näringsvillkor skyndsamt stärks så att trenden kan vända. Nuvarande tonnageskattesystem måste justeras så att det skapar förutsättningar för svenska rederier, särskilt viktigt är exempelvis

  • att svenska fartyg som bedriver trafik på Sverige kan om fattas av svensk tonnageskatt
  • att alla typer av fartyg och rederiverksamheter kan omfattas av tonnageskatt också i Sverige
  • ökat svenskt fartygsägande genom ändrade regler för bareboat
  • tillgång till management kompetens genom att inkludera ship management
  • att de svenska reglerna inte hämmar tillväxt eller till och med slår undan benen för rederierna om man i händelse av en konjunkturnedgång kan tvingas minska sitt fartygsinnehav.

Enligt Camilla Åberg Linder, ansvarig för näringspolitiska frågor på Svensk Sjöfart, finns det utöver ovanstående frågor även andra områden där justeringar bör komma till stånd för att öka antalet svenska fartyg, exempelvis att öka möjligheterna för rederier som varit länge i Sverige att gå över till tonnageskatt och överväga gröna incitament.

Publicerad: 2023-09-08

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen bildades år 1906 som en bransch- och arbetsgivareorganisation. Sedan 2001 hanteras arbetsgivarfrågorna av Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF. Föreningen Svensk Sjöfart är därmed en renodlad branschförening som representerar ett 60-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen.

Kontakter

Andrea Roempke

Andrea Roempke

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0707 - 72 99 14

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart
Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige