Gå direkt till innehåll

Kategorier: hålllbar

Ny studie samlar metoder och praktiska material för bättre arbetsmiljö inom sjöfarten

Ny studie samlar metoder och praktiska material för bättre arbetsmiljö inom sjöfarten

Metodmaterial för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön finns – men hittills har en liten del andel testats och utvärderats. Det saknas även prevalensstudier i frågor som trakasserier och kränkande särbehandlingar, men de få studier som finns visar att observatörsingripande, regelbundna utbildningsinsatser, ledarskap, regelverk, arbetsbelastning och anställningsvillkor har viss evidens för

Finansiering och gröna sjöfartskorridorer i fokus på Sjöfartsverkets branschråd 2022

Finansiering och gröna sjöfartskorridorer i fokus på Sjöfartsverkets branschråd 2022

Igår ägde Sjöfartsverkets branschråd rum och fokus låg på finansering, European Maritime Single Window evironment (EMSWe), gröna sjöfartskorridorer och navigationsstöd från land.
Branschrådet inleddes av generaldirektör Katarina Norén som bland annat lyfte regeringens satsning på sjöfarten i budgetpropositionen för 2023.
– Vi är mycket glada för att vi fick medel för våra två nya isbrytare i

Den internationella redareföreningen föreslår en global CO2-reduktionsfond för att belöna ”first movers”.

Den internationella redareföreningen föreslår en global CO2-reduktionsfond för att belöna ”first movers”.

International Chamber of Shipping (ICS), som representerar 80 % av världens handelsflotta, har lämnat ett förslag på en marknadsbaserad mekanism till International Maritime Organization (IMO) för att påskynda sjöfartssektorns övergång till en framtid med nettonollutsläpp genom att ekonomiskt kompensera fartyg som använder noll- eller lågemissionsbränslen.
– Från Svensk Sjöfarts sida har vi förh

Bild: Sveriges Riksdag

Svensk Sjöfart välkomnar ny infrastrukturminister och ny finansminister

Mellan 80 och 90 procent av transportvolymen av allt gods till och från Sverige transporteras i kedjor som innehåller fartygstransporter enligt myndigheten Trafikanalys. Sjöfarten blir därmed ett viktigt område för den nya infrastrukturministern, men också den nya finansministern. Branschorganisationen Föreningen Svensk Sjöfarts VD Anders Hermansson välkomnar valet av Andreas Carlson som ny infras

Bild: Älvtank

Svensk Sjöfart i Energigas Debatt: Sätt ett pris på utsläppen av växthusgaser

Svensk Sjöfart skriver i Energigas Debatt om vikten av att sätta ett pris på utsläppen av växthusgaser. Läs artikeln i tidningen Energigas nr 3 2022 här.
Antalet fartyg i världshandelsflottan är i runda slängar 80 000 och beräknas ­årligen generera ungefär 1000 miljoner ton koldioxid per år, vilket motsvarar cirka tre procent av de antropocena utsläppen. De flesta är eniga i att detta måste få

Fairway Forward – en blick mot framtida energi- och miljölösningar för sjöfartssektorn

Fairway Forward – en blick mot framtida energi- och miljölösningar för sjöfartssektorn

Blickarna riktades mot sjöfartssektorns framtid vid Fairway Forward seminariet som arrangerades av de finska och svenska sjöfartsklustren den 1 september 2022. Seminariet väckte stort intresse och salen fylldes av sjöfartsproffs vid Nordsjö hamncentrum i Helsingfors.
Den här gången låg fokus för seminariet på medlen för att uppnå sjöfartssektorns klimat- och miljömål, samt på framtidens energik

Missa inte livesändningen av ”Fairway Forward 2022: Towards zero emissions”!

Missa inte livesändningen av ”Fairway Forward 2022: Towards zero emissions”!

Nu på torsdag, den 1 september, är det äntligen dags för årets Fairway Forward-seminarium i Helsingfors. Med temat ”Towards zero emissions” blickar vi framåt för att se hur framtiden för sjöfartssektorn ser ut under de kommande åren. Branschen har satt upp ambitiösa miljömål – hur ska vi nå minskade utsläpp till 2030 och vidare koldioxidneutralitet till år 2050? Vilka är de senaste trenderna inom

Visa mer

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige