Gå direkt till innehåll

Kategorier: innovation

Bild: Älvtank

Svensk Sjöfart i Energigas Debatt: Sätt ett pris på utsläppen av växthusgaser

Svensk Sjöfart skriver i Energigas Debatt om vikten av att sätta ett pris på utsläppen av växthusgaser. Läs artikeln i tidningen Energigas nr 3 2022 här.
Antalet fartyg i världshandelsflottan är i runda slängar 80 000 och beräknas ­årligen generera ungefär 1000 miljoner ton koldioxid per år, vilket motsvarar cirka tre procent av de antropocena utsläppen. De flesta är eniga i att detta måste få

Fairway Forward – en blick mot framtida energi- och miljölösningar för sjöfartssektorn

Fairway Forward – en blick mot framtida energi- och miljölösningar för sjöfartssektorn

Blickarna riktades mot sjöfartssektorns framtid vid Fairway Forward seminariet som arrangerades av de finska och svenska sjöfartsklustren den 1 september 2022. Seminariet väckte stort intresse och salen fylldes av sjöfartsproffs vid Nordsjö hamncentrum i Helsingfors.
Den här gången låg fokus för seminariet på medlen för att uppnå sjöfartssektorns klimat- och miljömål, samt på framtidens energik

Missa inte livesändningen av ”Fairway Forward 2022: Towards zero emissions”!

Missa inte livesändningen av ”Fairway Forward 2022: Towards zero emissions”!

Nu på torsdag, den 1 september, är det äntligen dags för årets Fairway Forward-seminarium i Helsingfors. Med temat ”Towards zero emissions” blickar vi framåt för att se hur framtiden för sjöfartssektorn ser ut under de kommande åren. Branschen har satt upp ambitiösa miljömål – hur ska vi nå minskade utsläpp till 2030 och vidare koldioxidneutralitet till år 2050? Vilka är de senaste trenderna inom

Svensk Sjöfart positiva till miljömålsberedningens förslag om mål för utrikes sjöfart

Svensk Sjöfart positiva till miljömålsberedningens förslag om mål för utrikes sjöfart

Miljömålsberedningen som inrättats av regeringen har i en ny rapport lagt fram ett förslag om mål för konsumtionsbaserade utsläpp samt för utrikes sjöfart och flyg. Tidigare har beredningens förslag resultatet i en svensk klimatlag. Miljömålsberedningen består av flera experter och bland annat medverkar Fredrik Larsson från Svensk Sjöfart som välkomnar den rapport och de förslag som nu publicerats

Hansa Destinations ny medlem i branschorganisationen Svensk Sjöfart

Hansa Destinations ny medlem i branschorganisationen Svensk Sjöfart

Hansa Destinations är det nystartade rederiet som ägs av Destination Gotland. Nu har rederiet blivit medlemmar i Föreningen Svensk Sjöfart, något dess styrelseordförande Håkan Johansson ser som en självklarhet.
– Det är självklart för oss att bli medlemmar i föreningen. Vi tycker att man bör stärka sjöfarten som näring och skapa bättre förutsättningar för sjöfarten. Det handlar både om att på d

26 miljoner ton koldioxid utelämnas från EU:s utsläppsrättshandelssystem – Svensk Sjöfart kräver ändring

26 miljoner ton koldioxid utelämnas från EU:s utsläppsrättshandelssystem – Svensk Sjöfart kräver ändring

EU-kommissionens förslag om att inkludera sjöfarten i EU:s handel med utsläppsrätter innehåller flera stora brister. Detta konstateras i en rapport av den Bryssel-baserade organisationen Transport & Environment (T&E) som arbetar för renare transporter i Europa. Branschorganisationen Svensk Sjöfart är oroade över EU-kommissionens förslag som riskerar att få negativa konsekvenser för klimate

Brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth: "En långsiktig lösning vad avser Sjöfartsverkets finansiering och avgifter"

Brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth: "En långsiktig lösning vad avser Sjöfartsverkets finansiering och avgifter"

Idag har Näringslivets transportråd, Sveriges Skeppsmäklareförening, Transportföretagen och Föreningen Svensk Sjöfart skickat ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth om att regeringen bör säkerställa att Sjöfartsverket har tillräckligt med medel för att inte genomföra avgiftshöjningarna samt att regeringen bör uppdra åt Sjöfartsverket att se över beslutet att höja farleds- och lotsavgift

Visa mer

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige