Gå direkt till innehåll
Ny position om smarta fartyg – människan fortsatt i centrum

Pressmeddelande -

Ny position om smarta fartyg – människan fortsatt i centrum

Svensk Sjöfart har uppdaterat föreningens position om smarta fartyg. Positionen tar avstamp i rederiers behov för att öka effektiviteten, säkerheten och uppnå målet om en hållbar sjöfart.

– Med smarta fartyg menar vi fartyg som är digitaliserade och automatiserade i högre grad. Vi ser att människan fortsatt kommer att vara central även i framtidens sjöfart. I den uppdaterade positionen har vi bland annat tydliggjort att systemen måste vara användarvänliga och ge en heltäckande bild av processerna så att operatörerna kan hantera systemen. Det finns idag olika stödsystem ombord och vi ser att det finns behov av standardiseringar, systemen måste fungera ihop, säger Carl Fagergren, projektledare på Wallenius Marine och ordförande i Svensk Sjöfarts arbetsgrupp för smarta fartyg.

Svensk Sjöfart menar att det är mycket viktigt att det arbete som tas fram också regleras på global nivå.

– En ytterligare viktig aspekt för oss är att IMO måste vara den organisation som beslutar om regelverk inom detta område. Det behövs enhetliga och robusta internationella regler och standarder som fokuserar på att säkerställa säkerheten för besättning och fartyg. Vi ser även ett behov av mer forskning på området så att utvecklingen bidrar till en mer effektiv, säkrare och mer hållbar sjöfart, säger Christina Palmén, som ansvarar för säkerhet-, sjöfartsskydds- och miljöfrågor på Svensk Sjöfart och är sekreterare i Svensk Sjöfarts arbetsgrupp för smarta fartyg.

Den uppdaterade positionen finner du här.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen bildades år 1906 som en bransch- och arbetsgivareorganisation. Sedan 2001 hanteras arbetsgivarfrågorna av Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF. Föreningen Svensk Sjöfart är därmed en renodlad branschförening som representerar ett 60-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen.

Kontakter

Andrea Roempke

Andrea Roempke

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0707 - 72 99 14

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart
Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige