Gå direkt till innehåll

Kategorier: politik

Svensk Sjöfart välkomnar efterlängtad förordningsförändring

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har beslutat att genomföra ändringen för en mer flexibel väg för utbildning till fartygsbefäl klass VII i förordningen om behörigheter för sjöpersonal. Föreningen Svensk Sjöfart välkomnar beslutet och ser det som ett mycket positivt steg för att säkerställa en hållbar kompetensförsörjning inom sjöfartssektorn.
– Framtiden för svensk sjöfart påverkas av

Svensk Sjöfart positiva till riksdagsledamöternas förslag under allmänna motionstiden

Svensk Sjöfart positiva till riksdagsledamöternas förslag under allmänna motionstiden

Under den allmänna motionstiden, när riksdagspolitikerna får ge förslag på åtgärder i olika delar av samhället, lades cirka 40 förslag om sjöfart fram. Svensk Sjöfart är positiva till flera av de motioner som riksdagsledamöterna lämnat in.
- Flera av de motioner som riksdagsledamöterna skrivit är i linje med vad Svensk Sjöfart tidigare lyft för att stärka sjöfartens förutsättningar som trafiksl

Finansiering och gröna sjöfartskorridorer i fokus på Sjöfartsverkets branschråd 2022

Finansiering och gröna sjöfartskorridorer i fokus på Sjöfartsverkets branschråd 2022

Igår ägde Sjöfartsverkets branschråd rum och fokus låg på finansering, European Maritime Single Window evironment (EMSWe), gröna sjöfartskorridorer och navigationsstöd från land.
Branschrådet inleddes av generaldirektör Katarina Norén som bland annat lyfte regeringens satsning på sjöfarten i budgetpropositionen för 2023.
– Vi är mycket glada för att vi fick medel för våra två nya isbrytare i

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens satsningar på sjöfarten

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens satsningar på sjöfarten

I regeringens budgetproposition presenteras två viktiga satsningar för sjöfarten. Inledningsvis slår regeringen fast investeringsplanen för Sjöfartsverket. Planen innehåller bl.a. investering i två nya isbrytare.
– Att regeringen går vidare med den plan för förnyelse av den svenska isbrytarflottan som tidigare arbetats fram är helt avgörande för att säkerställa förutsättningarna för sjöfart i h

Svensk Sjöfart välkomnar upphandlingen av nya isbrytare

Svensk Sjöfart välkomnar upphandlingen av nya isbrytare

Sjöfartsverket har påbörjat upphandlingen av nya isbrytare med en prekvalificeringsfas. Att processen har påbörjats är något som Föreningen Svensk Sjöfart välkomnar.
- Det är mycket glädjande. Att vi får nya isbrytare på plats är helt avgörande för att säkerställa förutsättningarna för sjöfart i hela Sverige året om. Med hänsyn till de satsningar som svensk industri och svenska rederier nu geno

Bild: Sveriges Riksdag

Svensk Sjöfart välkomnar ny infrastrukturminister och ny finansminister

Mellan 80 och 90 procent av transportvolymen av allt gods till och från Sverige transporteras i kedjor som innehåller fartygstransporter enligt myndigheten Trafikanalys. Sjöfarten blir därmed ett viktigt område för den nya infrastrukturministern, men också den nya finansministern. Branschorganisationen Föreningen Svensk Sjöfarts VD Anders Hermansson välkomnar valet av Andreas Carlson som ny infras

Forskare varnar i ny rapport: ”Minskat antal svenskflaggade fartyg ger negativa konsekvenser för Sverige

Forskare varnar i ny rapport: ”Minskat antal svenskflaggade fartyg ger negativa konsekvenser för Sverige

En ny rapport från det maritima kompetenscentret Lighthouse visar att utflaggningen får stora negativa konsekvenser för Sverige och hotar både Sveriges försörjningsförmåga, riskerar att minska kunskapen om sjöfart och försämrar ekonomin. Branschorganisationen Svensk Sjöfart har länge larmat om att antalet svenskflaggade fartyg riskerar att minska och att mer behöver göras från politiskt håll.

Svensk Sjöfart beklagar Sjöfartsverkets beslut att gå vidare med avgiftshöjningar

Svensk Sjöfart beklagar Sjöfartsverkets beslut att gå vidare med avgiftshöjningar

Sjöfartsverket har beslutat höja farledsavgifterna med 5,1% samt lotsavgifterna med 10% från och med 1 januari 2023. Svensk Sjöfart anser att beslutet är ytterst beklagligt och att beslutet gällande höjda avgifter dessutom kommer samtidigt som den svenska ekonomin ser ut att bromsa in och flera bedömare varnar för en kommande lågkonjunktur.
– Att genomföra så här kraftiga höjningar av farleds-

Svensk Sjöfart välkomnar nya isbrytare i nationell plan och rekordstor satsning på sjöfarten

Svensk Sjöfart välkomnar nya isbrytare i nationell plan och rekordstor satsning på sjöfarten

Regeringen anslår inom ramen för den nationella infrastrukturplanen medel för investering i två nya isbrytare och öppnar också upp för investering i en tredje isbrytare. Viktiga satsningar sker också för den nationella sjöfarten genom sen satsning på ombyggnad av Hjulstabron och utbyggnad av slussarna i Södertälje för trafiken i Mälaren och för Vänerntrafiken en uppgradering av slussarna i Trollhä

Visa mer

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige