Gå direkt till innehåll

Kategorier: lika villkor

FOTO: Mats Edman

Friskolornas riksförbund anmäler i dag kommuner som lockar elever med pengar till Skolinspektionen

Elever ska inte lockas med löften om pengar, utan med kunskapsresultat. Friskolornas riksförbund anmäler Södra Lapplands gymnasieförbund till Skolinspektionen efter att det avslöjats att de erbjuder elever pengar.
Av Sveriges Radios granskning i slutet på förra veckan framkom att Södra Lapplands gymnasieförbund, som organiserar gymnasieskolorna i Vilhelmina och Storuman, försöker få elever att

Friskolornas riksförbund lämnar sitt remissvar till utredningen Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

En statlig planmodell för gymnasieskolan löser tyvärr inte problemet att ungdomar är ointresserade av yrkesprogrammen. Förbundet instämmer i utredningens problembild att för få elever söker yrkesprogrammen och att det finns sämre förutsättningar för elever som inte når behörighet till de nationella programmen.

Friskolornas riksförbund lämnar sitt remissvar till utredningen En mer likvärdig skola

Friskolornas riksförbund lämnar sitt remissvar till utredningen En mer likvärdig skola

Friskolornas riksförbund lämnar nu sitt remissyttrande över utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”. Vi välkomnar förslaget att alla ska välja skola och att föräldrar kan lista obegränsat antal skolor. Alla ska känna till möjligheten att välja skola och det måste finnas relevant information som underlag för individens skolval.

Etableringsstopp för konfessionella skolor strider mot internationell rätt

​Friskolornas riksförbund avstyrker bestämt utredningens förslag om att införa ett etableringsstopp för skolor med konfessionell inriktning, samt de alternativ till etableringsstopp som framförs. Det är uppenbart att förslagen begränsar rätten till näringsfrihet och strider mot EU-rättsliga principer och Europarådets MR-domstolspraxis samt andra internationella åtaganden såsom tex religionsfrihet.

​Friskolor i öppet brev till kommunerna: Lika villkor ska gälla!

Regeringen har föreslagit att arbetsgivaravgifterna för unga höjs och staten ska kompensera kommunerna för ökade kostnader. Anställda i fristående skolor är generellt sett yngre än de i kommunala skolor och drabbas hårdare när avgiften höjs. Friskolornas riksförbund skriver i ett öppet brev till landets kommuner att de fristående skolorna måste kompenseras på samma sätt som de kommunala.

Visa mer

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Friskolornas riksförbund

Storgatan 19
11451 Stockholm
Sverige