Gå direkt till innehåll
Skandiaporten gör möjlighet för världens största fartyg att komma in fullastade till Göteborgs Hamn. Det ger ökad effektivitet och mindre klimatavtryck.
Skandiaporten gör möjlighet för världens största fartyg att komma in fullastade till Göteborgs Hamn. Det ger ökad effektivitet och mindre klimatavtryck.

Pressmeddelande -

Byggstart av Skandiaporten går enligt plan

En farledsfördjupning till 17,5 meter krävs för att världens största oceangående fartyg ska kunna anlöpa Göteborgs hamn fullastade. Något som är avgörande för utveckling av svenskt näringslivs access till världen. Nu är projektet Skandiaporten i full gång och byggstart planeras till första kvartalet redan nästa år, 2022.

- Vi följer tidplanen och ser fram emot att få sätta skopan i marken. Just nu arbetar vi med tekniklösningar, kalkyler, riskanalyser och andra typer av förarbeten. Samtidigt pågår en parallell process för miljötillståndet i mark- och miljödomstolen där vi hoppas på ett miljötillstånd i samband med planerad byggstart i början av nästa år, säger Jan Andersson, projektledare Skandiaporten på Göteborgs Hamn AB.

Tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen lämnades in strax innan jul förra året och nu pågår en kompletteringsperiod under våren.  

-Allt löper på enligt plan och inga oväntade synpunkter har dykt upp. Vi ser med tillförsikt fram emot den fortsatta processen fram till huvudförhandling, säger Kristina Bernstén, delprojektledare miljö för Skandiaporten på Göteborgs Hamn AB.

Hållbart byggande
Skandiaporten finansieras av tre parter; Trafikverket, Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB där hamnen står för kostnader för kajförstärkning och muddring av hamnbassängen.  

- Vi ska bygga hållbart och det betyder att vi har både ekonomi och miljö i fokus. Vi väljer noga byggmaterialet och har hela tiden med oss att kajerna ska hålla för flera generationer framåt. Vi har därför starkt fokus på livskostnadsanalyser med en horisont på 100 år i våra tekniklösningar vilket kan innebära att en dyrare investering vägs upp av en lägre underhållskostnad, säger Jan Andersson.

Filmen om Skandiaporten
En film har nu tagits fram för att visa på betydelsen och behovet av en djupare hamn för svenskt näringslivs fortsatta utveckling. Här förklaras projektets arbetsgång från dagens 13,5 meters djup till 17,5 meter. Muddring av 6 km farled ska göras där 12 miljoner kubikmeterlera ska grävas upp. I Skandiahamnen ska befintlig terminal och 1,2 km kaj förstärkas så att två oceangående fartyg ska kunna lasta och lossas samtidigt. Bygget av Skandiaportens första etapp beräknas vara klart till 2026.  

Har du ytterligare pressfrågor, kontakta: 
Jan Andersson, projektledare Skandiaporten, Göteborgs Hamn AB 
Tele: 0702-99 68 37 
E-post: jan.andersson@portgot.se

eller 

Kristina Bernstén, delprojektledare miljö Skandiaporten, Göteborgs Hamn AB 
Tele: 0733-40 21 83 
E-post: kristina.bernsten@portgot.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Följ oss gärna på:

Facebook
Instagram
LinkedIn
Twitter
www.goteborgshamn.se

Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30% av svensk in- och utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka 50% av all containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor. 

Presskontakt

Cecilia Lööf

Cecilia Lööf

Presskontakt Head of Marketing & Communication Marketing & Communications +46739503297

Relaterat material

Relaterade nyheter

Skandinaviens största hamn

Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30% av svensk in- och utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka 50% av all containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor.

Göteborgs hamn
Emigrantvägen 2B
403 38 Göteborg
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum