Gå direkt till innehåll
Dags att visa intresse för LNG-terminal i Göteborg

Pressmeddelande -

Dags att visa intresse för LNG-terminal i Göteborg

Planeringen av den nya terminalen för flytande naturgas i Göteborgs Hamn pågår för fullt.  I somras tecknade Vopak och Swedegas ett avtal, som nu även Göteborgs Hamn AB har skrivit under. Nu vänder sig parterna ut mot marknaden för att undersöka hur stort intresset är för flytande naturgas. 

Tuffare svavelregler kräver att fartyg i svenska farvatten ställer om till miljövänligare bränsle senast 2015. Dessutom vill allt fler svenska industrier växla över från olja och kol till renare alternativ. I båda fallen är (LNG) det mest efterfrågade energislaget.

I nuläget är det svårt för både sjöfarten och industrin att få tag på LNG i tillräckligt stor utsträckning. En nyinvestering i en LNG-terminal i Göteborgs Hamn kan dock lösa problemet.  Just nu pågår en kartläggning av marknadens önskemål och behov.

Bakom initiativet står infrastrukturbolaget Swedegas, som äger det svenska stamnätet för gas, holländska Vopak LNG, specialiserade på lagring av LNG och dotterbolag till världsledande lagringsföretaget för energiprodukter Royal Vopak samt Nordens största hamn, Göteborgs Hamn.

Miljövinster lockar marknaden
– Miljövinsterna med LNG har skapat en efterfrågan inom såväl sjöfart som industri. Just nu
scannar vi marknaden för att kunna dimensionera terminalen rätt och erbjuda rätt tjänster, berättar Lars Gustafsson, vd Swedegas.

Terminalen är planerad till 2015 för att möta sjöfartens behov av ett fartygsbränsle som inte släpper ut svavel och partiklar. Inom industrin ser man möjlighet att snabbare nå sina miljömål genom att byta olja och kol mot naturgas. Koldioxidutsläppen minskar med 25-40 procent och utsläppen av svavel och partiklar minskar till noll.

Första terminalen med fri konkurrens
LNG-terminalen i Göteborg blir den första i landet som bygger på principen ”open access”. Detta innebär att alla aktörer som är intresserade av att importera gas till den svenska marknaden nu erbjuds möjlighet att boka kapacitet.

– Fri konkurrens är en förutsättning för att slutkunderna ska kunna köpa gas till bästa pris på världsmarknaden, säger Lars Gustafsson.

Strategiskt läge
Att placeringen blir Göteborg beror på det strategiska läget:

– Göteborgs Hamn är inte bara Nordens största hamn utan även Nordens främsta energihamn. Vi vill sända en tydlig signal till sjöfarten om att det kommer att finnas LNG här när det tuffare miljökraven träder ikraft, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.

Göteborgs Hamn kommer att vara bland de första stora hamnarna i världen där fartyg som vill bunkra inte behöver gå in till en särskild terminal. Bunkringen kommer att ske precis som idag, alltså från en bunkerbåt samtidigt som godsfartyget lastas och lossas. Det gör det möjligt för LNG-bunkring i stor skala.

Göteborg är också knutpunkten för vidare transport av LNG med tåg eller lastbil till olika delar av landet. Terminalen kan också anslutas till stamnätet för gas.

För mer information kontakta
Saila Horttanainen, informationschef Swedegas AB, 070-622 76 06
Cecilia Carlsson, kommunikationsansvarig Göteborgs Hamn AB, 031-731 22 45.

 

Fact files

Swedegas AB
Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi motsvarande 15 TWh till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, flera kraftvärmeverk och industrier med naturgas. Swedegas satsar nu på att utveckla infrastruktur för biogas och flytande naturgas (LNG).

Vopak
Royal Vopak is the world's largest independent tank storage service provider, specialized in the storage and handling of liquid chemicals, gasses and oil products. The Dutch company operates 83 terminals with a combined storage capacity of more than 29 million cubic meters in 31 countries. The terminals are strategically located for users along the major shipping routes. The majority of its customers are companies operating in the chemical and oil industries, for which Vopak stores a large variety of products destined for a wide range of industries

Göteborgs Hamn
Göteborg Hamn är Nordens största hamn med 11 000 fartygsanlöp om året. En tredjedel av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 60 procent av all containertrafik. Göteborgs har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa. Här finns också Nordens största Energihamn.

LNG
LNG är gas som kyls ner till flytande form och minskar därigenom 600 gånger i volym. Den är möjlig att transportera på fartyg, tåg och lastbil och kan därigenom också nå delar av landet som saknar gasnät. En LNG-terminal i Göteborg får betydelse inte bara för västkusten utan även för industrier i andra delar av landet där svensk basindustri står i begrepp att byta ut olja och kol.


Ämnen

Kategorier

Regioner


Följ oss gärna på:

Twitter

www.goteborgshamn.se

Fakta Göteborgs hamn: 
Göteborg hamn är Nordens största hamn med 11 000 fartygsanlöp om året. En tredjedel av svensk utrikeshandel går via Göteborgs hamn och 60 procent av all containertrafik. Göteborgs hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa.  25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för olja, bilar, ro-ro, containrar och passagerare.

Kontakter

Stefan Strömberg

Stefan Strömberg

Presskontakt Pressansvarig Press, media 070 436 01 51
Cecilia Lööf

Cecilia Lööf

Presskontakt Head of Marketing & Communication Marketing & Communications +46739503297

Skandinaviens största hamn

Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30% av svensk in- och utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka 50% av all containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor.

Göteborgs Hamn AB
Emigrantvägen 2B
403 38 Göteborg
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum