Gå direkt till innehåll
6000 fartyg och en miljon lastbilar trafikerar Göteborgs hamn varje år. Bild: Göteborgs Hamn AB.
6000 fartyg och en miljon lastbilar trafikerar Göteborgs hamn varje år. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Pressmeddelande -

Godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn

Godsvolymerna fortsätter att öka i Göteborgs hamn i flertalet segment. Detta trots covid-19-pandemins påverkan på den globala logistiken. Det visar Göteborgs hamns volymsiffror för årets första kvartal.

I mars 2020 slog Covid-19-pandemin till med full kraft i Sverige och stora delar av omvärlden. Det hann dock inte ge några effekter på det första kvartalets godsvolymer i Göteborgs hamn 2020.

Under första kvartalet i år har världshandeln däremot starkt präglats av pandemin, där bland annat bristen på tomcontainrar såväl som fortsatta nedstängningar och smittspridning varit försvårande faktorer. Trots detta ökar flödena genom Göteborgs hamn i segmenten container, roro och nya bilar.

– Vi har ett betydligt svårare läge nu än vad vi hade för ett år sedan. Att volymerna trots detta ökar i Göteborgs hamn visar på hur anpassningsbar och lösningsinriktad logistikbranschen är. Alla arbetar väldigt hårt på i alla led för att parera de utmaningar som uppstått, och i Göteborg och Sverige kan vi konstatera att vi tillsammans varit väldigt framgångsrika, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Stor ökning på roro och nya bilar
Störst ökning under det första kvartalet hittas i hamnens roro- och bilterminaler. De intraeuropeiska roro-flödena till och från Göteborgs hamn ökade med tre procent till 141 000 hanterade enheter jämfört med samma period 2020. Detta trots brexiteffekter som minskat volymerna till och från Storbritannien med elva procent under perioden.

Antalet nya bilar hanterade i Göteborgs Hamn uppgick till 73 000, vilket innbär en ökning med nio procent jämfört med första kvartalet 2020. Under slutet av 2020 skedde en viss återhämtning från den kraftiga nedgången under april och maj, och under första kvartalet tog återhämtningen fart på allvar. Främst är det exportbilar för den europeiska marknaden som ökar.

Fortsatt ökning av containerfrakter
Efter en trevande start på året tog containerhanteringen fart rejält i mars, som blev den enskilt starkaste månaden sett till volymer på containersidan i hamnen sedan februari 2013. Totalt sett landade ökningen för kvartalet på en procent, jämfört med samma kvartal 2020 som också det var ovanligt starkt. Denna ökning alltså trots försvårande pandemieffekter och påföljande tomcontainerbrist.

Färre passagerare, mindre energiprodukter
I passagerarsegmenten där kryssning och färja ingår, syns samma fortsatta effekter till följd av de rese- och avståndsrestriktioner som präglade större delen av förra året. Jämfört med första kvartalet 2020, då dessa restriktioner infördes först i mars månad, var minskningen av passagerare 71 procent.

Även vad gäller minskningen av energiprodukter har det bredare världsläget stor inverkan, där efterfrågan minskat under pandemin. Totalt minskade hanteringen med tolv procent i hamnen jämfört med förra året. Volymerna var som lägst i januari men återhämtade sig något under kvartalet.

Volymer Göteborgs hamn, Q1 2020

Jan-mars 2021 Jan-mars 2020

Jfr % jan-mars

Container (TEU) 204 000 203 000 1%
Järnväg (TEU) 121 000 119 000 2%
Ro/ro enheter 141 000 138 000 3%
Nya bilar 73 000 67 000 9%
Passagerare 67 000 231 000 -71%
Kryssningsanlöp - - -
Energiprod. mTon 5,0 5,7 -12%

Ämnen

Regioner


Följ oss gärna på:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

www.goteborgshamn.se


Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30% av svensk in- och utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka 50% av all containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor. 

Presskontakt

Stefan Strömberg

Stefan Strömberg

Presskontakt Pressansvarig Press, media 070 436 01 51
Cecilia Lööf

Cecilia Lööf

Presskontakt Head of Marketing & Communication Marketing & Communications +46739503297

Skandinaviens största hamn

Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30% av svensk in- och utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka 50% av all containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor.

Göteborgs Hamn AB
Emigrantvägen 2B
403 38 Göteborg
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum