Gå direkt till innehåll
Det belysta området i bilden ger en ungefärlig uppfattning av de områden som förvärvas av Göteborgs Hamn AB. Bild: Göteborgs Hamn AB.
Det belysta området i bilden ger en ungefärlig uppfattning av de områden som förvärvas av Göteborgs Hamn AB. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Pressmeddelande -

Göteborgs Hamn expanderar i ytterhamnarna – köper mark i Arendal

Göteborgs Hamn AB köper mark i Arendal i Göteborgs hamns ytterhamnar av Platzer Fastigheter. Avtalet tecknades tillsammans med säljaren under torsdagsförmiddagen och omfattar drygt 100 000 kvadratmeter mark, en del vattenarealer såväl som tre befintliga byggnader. Detta till ett överenskommet fastighetsvärde om 475 MSEK.

– Göteborgs hamns utvecklingspotential finns på Hisingen vid ytterhamnarna. De investeringar som gjorts över tid av såväl Göteborgs Hamn som Trafikverket och Trafikkontoret i form av utvecklad farled, terminaler, väg- och järnväg parallellt med transportindustrins utveckling ger att den fortsatta expansionen av hamnen sker naturligt i ytterhamnarna, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Ytorna som förvärvas av Göteborgs Hamn omfattar cirka 108 000 kvm mark. Därtill omfattar affären en vattenareal om cirka 69 000 kvm, 200 meter kaj samt tre kontors- och industribyggnader. Allt i anslutning till roro-terminalen i Älvsborgshamnen och de nya ytor som Göteborgs Hamn tillskapar vid invallning av Arendalsviken.

Förvärvet skapar förutsättningar för Göteborgs Hamn att utveckla hantering av rullande last inom roro- och färjesegmentet.

– Genom denna försäljning stärker vi Arendals koppling till hamnen och områdets position som Sveriges bästa logistikläge. Det ger oss även möjlighet att vidareutveckla övriga Arendal. Här kan vi erbjuda verklig hamnnära logistik, säger P-G Persson, VD på Platzer.

CBRE var rådgivande till Göteborgs Hamn AB i affären. Försäljningen är villkorad av beslut i Göteborgs kommunfullmäktige.

Ämnen

Regioner


Följ oss gärna på:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

www.goteborgshamn.se


Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30% av svensk in- och utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka 50% av all containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor. 

Presskontakt

Stefan Strömberg

Stefan Strömberg

Presskontakt Pressansvarig Press, media 070 436 01 51

Skandinaviens största hamn

Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30% av svensk in- och utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka 50% av all containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor.

Göteborgs Hamn AB
Emigrantvägen 2B
403 38 Göteborg
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum