Gå direkt till innehåll
Visionsbild över hur logistiknavet Halvorsäng vid Göteborgs Hamn kan komma att gestalta sig. Foto: Göteborgs Hamn AB
Visionsbild över hur logistiknavet Halvorsäng vid Göteborgs Hamn kan komma att gestalta sig. Foto: Göteborgs Hamn AB

Pressmeddelande -

Göteborgs Hamn redo att gå vidare i gemensamägt bolag med Castellum

Göteborgs Hamn AB har tecknat en avsiktsförklaring med Castellum om att tillsammans utveckla området Halvorsäng till ett ledande logistiknav. Samarbetet är avsett att gå vidare i ett joint venture-bolag där parterna äger lika delar.

Syftet med partnerbolaget är att ta ansvar för att gemensamt utveckla, projektera och bygga logistikfastigheter inom Halvorsäng och att därefter äga, förvalta och hyra ut de uppförda logistiklokalerna. Markområdet uppgår till cirka 270 000 kvm markareal, varav cirka 155 000 kvm byggyta (BTA). Området ska vara färdigutvecklat inom 4 år, och projektstart beräknas ske under 2021.

-Vi har landat i en fördelaktig lösning för alla inblandade där Göteborgs Hamn AB fortsatt kommer att ha kvar rådighet över marken. Samtidigt delar vi investeringskostnader och risker med en partner som har stor kunskap och erfarenhet av logistikfastighetsutveckling. Det kommer att gynna hamnen som helhet, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Ett positivt beslut fattades av kommunstyrelsen i förra veckan. För att bolagsbildningen ska kunna ske är förutsättningen ett godkännande i kommunfullmäktige.

– Nu hoppas vi på ett positivt beslut även i kommunfullmäktige för ett långsiktigt samarbete kring logistikfastigheter som bidrar positivt till parternas mål och skapar nya arbetstillfällen i regionen, säger Henrik Saxborn, VD för Castellum AB.

Castellums initiala investering för 50% av markförvärvet beräknas uppgå till cirka 400-450 mkr. Utöver markförvärvet beräknas en investeringsvolym om ytterligare cirka 550 Mkr för Castellums del. Castellum valdes till hamnens partner genom en urvalsprocess som avslutades i slutet av förra året. I processen har hamnbolaget tagit ställning till ett flertal bud där bland annat ekonomi och miljöarbete varit viktiga faktorer.

En avsiktsförklaring, så kallat LOI (letter of intent) är undertecknat av parterna. Detta syftar framför allt till att göra det möjligt att under ordnade former hantera de kundförfrågningar som förväntas och därmed skapa förutsättningar för en projektstart under slutet av 2021. Den ursprungliga tidsplanen för det gemensamma arbetet ligger fast där olika arbetsgrupper utvecklar de olika delarna i ett framtida aktieägaravtal så att projektet är startklart i höst.

– Det är fortfarande tidigt i processen men vår absoluta intention är att medverka till en framgångsrik utveckling av Halvorsäng. Med sin direktkoppling till hamnen och de stora trafiklederna har Halvorsäng alla förutsättningar att bli en fantastisk plats för framtidens hållbara logistik, säger Mariette Hilmersson, VD för Castellum Region Väst.

Halvorsäng ligger direkt norr om hamnens terminaler invid Hisingsleden i ett idealiskt läge för att hantera inkommande gods, för vidare transport över Sverige och Skandinavien med lastbil eller tåg.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Följ oss gärna på:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

www.goteborgshamn.se


Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30% av svensk in- och utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka 50% av all containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor. 

Presskontakt

Stefan Strömberg

Stefan Strömberg

Presskontakt Pressansvarig Press, media 070 436 01 51
Cecilia Lööf

Cecilia Lööf

Presskontakt Head of Marketing & Communication Marketing & Communications +46739503297

Relaterade nyheter

Skandinaviens största hamn

Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30% av svensk in- och utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka 50% av all containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor.

Göteborgs hamn
Emigrantvägen 2B
403 38 Göteborg
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum